речення

 


Вправа1. У поданих реченнях змініть порядок слів. Запишіть обидва варіанти. Чи змі­нився зміст розповіді?

1. Один-однісінький серед морської рівнини боввавніє крейсер вдалині. Суха морська трава шелестить під ногами. На березі біліє самотня рибальська хатина. У хатині ночує рибальська бригада в сезон лову (За О. Гончаром). 2. Вітчизну сонячну свою люблю високою любов'ю (Сосюра).

Вправа1. Спишіть текст, поділивши його на речення; поставте розділові знаки.

Звукові сигнали відіграють велику роль у пташиному царстві батьки повідомляють пташенят про своє повернення з кормом скликають їх в одне місце підбадьорюють перед вильотом пташе­нята  також подають звуковий сигнал відчуваючи голод чи пере­живаючи страх цікаво що для деяких птахів звукові сигнали наба­гато важливіші від зорових.

 

Визначити вставні та вставлені слова, словосполучення і речення.

І. 1. Здається, зразу закував себе в сталь: міцний, упертий. 2. Стоїть, зіпершись спиною на стовбур, ма­буть, вичікуючи, поки після дощу вода в криниці вхолощає... 3. Чи, може б, ти хотіла достати зір, сплести вінок із них, вплести вінок той в коси і стати кращою натури? Чи, може, ти хотіла пишних квітів, щоб заквітчатись ними і стати кращою весни?! Чи, може, щастя хочеш ти?

 

1. Перетворити речення з відокремленими оз­наченнями на речення з невідокремленими.

1. Аж раптом заграє в ньому (Тарасові) якась ра­дісна сила, буйна і непокірна. 2. З хати вийшов дяк, простоволосий, червоний, в одній розірваній сорочці, і давненько гукав у бур'яни. 3. Сірі очі, трохи холодні і вже пригаслі, плавали на білках серед чер­воних жилок, і се його турбувало. 4. Аркадій Петро­вич одсунув шуфляду комоди і вийняв звідти акурат­но зложену блузу, вовняну, сіру... 5. Тут багато важить художньо-політичний образ рідного слова, утілений у конкретних мовних знаках україн­ської культури. 6. Маленька, кругленька, швидка й жвава, одягнена в зелене вбрання, між ви­соким зеленим житом — вона здавалася русалкою.

 

Визначити типи односкладних речень.

І. 1. І смеркає, і світає... 2. Чого тобі шкода?. 3. Коханий, ГЛЯНЬ на мене!. 4. У Тер­нівку прибуло військо. Зігнали людей, кого постріляли, інших забрали в город. Трусять, в'яжуть, б'ють. 5. Латину тільки що сказали, що од Енея єсть посли. 6. Гірко заробиш, солодко з'їси. 7. Він подививсь і глянув на річку: води не по­більшало. 8. Підписали наказ по інституту. 9.Ані піти тобі,, ані поглянути, ані чого забажати. 10. Коли б хоч з чоловіком словечко промовити.

 

Визначити тип речення та способи виражен­ня головних і другорядних членів.

І. 1. Культура мови починається з самоусвідомлен­ня мовної особистості. 2. Не дорікати слово я дала. 3. Недарма кажуть: ліс — наш добрий друг. 4. Пісня — душа народу. 5. XX сторіччя принесло нашій мові й культурі високі злети і найскладніші випробування. 6. Державність нашої мови нині має набути законодавчої конституційної сили. 7. Так чого ж ти сльозами умиваєшся? 8. Так ти прислухайся до серця мого! Але мені на поміч да­леке небо сон дало і рій думок легких. 9. «Лі­сова пісня» Лесі Українки може бути названа гімном природі. 10. Хай завжди веселим буде сміх наших дітей!. 11. Вийшла в поле мати сива виглядати з бою сина. 12. Життя прожити — не поле перейти.

 

1. Визначити стрижневе слово і вид словосполу­чень.

1.Економічна реформа, соціальна диференціація, люди доброї волі, забезпечити захист, надійний захист, захист економіки, смілива людина, працювати добре, щиро любити, високий на зріст, вічно мила, хмарки біжать, національне відродження, суверенітет України.

2.Курс на оновлення, трудові колективи, обгово­рення платформи, чекаємо в гості, творчий доробок, четвертий за списком, допомогти порадою, будувати інститут, перший за алфавітом, червоний від морозу, мирна політика, кожний з нас, часи застою, тоталітар­ний режим.

Тема: Узагальнення, систематизація вивченого про словосполучення і речення
Мета: систематизувати та узагальнити теоретичний матеріал, виявити на­буті знання на практиці; розвивати навички усного мовлення; вихову­вати взаємоповагу, любов до батьків.
Тип: урок-залік.
Обладнання: запис на дошці правил гри, текст диктанту.

Тема: Порядок слів у реченні. Логічний наголос
Мета: сформувати розуміння поняття інверсії та логічного наголосу, визна­чити їх роль у мові; закріпити вміння виконувати синтаксичний розбір словосполучення і речення; розвивати навички виразного читання, аналітичного і творчого мислення; формувати високі моральні цінності, любов до художнього слова.
Тип: комбінований урок.
Обладнання: таблиця "Прямий і непрямий порядок слів", збірки творів пись­менників, вислови яких будуть використані.

Тема: Види речення за метою висловлювання

Мета: вдосконалити і закріпити вивчене про різні види речень за будовою і метою висловлювання; розвивати навички самостійної роботи над навчальним матеріалом, усне мовлення, творчу активність; виховува­ти прагнення до морального самовдосконалення, повагу до видатних представників українського народу.
Тип: удосконалення знань.
Обладнання: таблиця "Речення (синтаксична одиниця)", тлумачний словник, добірка книг з етнопедагогіки та з життєписами видатних людей краю.

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.