Порядок слів у реченні; логічний наголос - Page 2

Вправа1. У поданих реченнях змініть порядок слів. Запишіть обидва варіанти. Чи змі­нився зміст розповіді?

1. Один-однісінький серед морської рівнини боввавніє крейсер вдалині. Суха морська трава шелестить під ногами. На березі біліє самотня рибальська хатина. У хатині ночує рибальська бригада в сезон лову (За О. Гончаром). 2. Вітчизну сонячну свою люблю високою любов'ю (Сосюра).

Порядок слів у реченні є вільним, бо за кожним з членів речення не закріплене якесь постійне місце. Більш звичайний порядок слів називається прямим, менш звичайний — непрямим, або зворотним.

При прямому порядку слів присудки ставляться після підметів, при зворотному — перед ними, наприклад: Соловейко співав і Співав соловейко.

Прямий порядок слів більш характерний для наукових і публі­цистичних творів, а зворотний порядок слів (його ще називають інверсією) частіше буває в художніх творах. Той або інший порядок слів залежить від того, де стоїть у речен­ні найбільш важливе в повідомленні слово. Звичайно найбільш важливе в повідомленні слово ставиться в кінці речення, на­приклад: Учень написав диктант без помилок. Найбільш важ­ливим у повідомленні є те, що диктант написано без помилок. Це речення може бути відповіддю на запитання: Як написав учень диктант? Важливе у повідомленні слово нерідко виносять на менш звичне (непряме) для нього місце. Порівняймо: І раптом тишу стрясла оглушлива канонада вибухів (Баш.) та І раптом оглушлива канонада вибухів стрясла тишу. У першому варіанті речення додаток тишу стоїть перед присудком і підметом (не­прямий порядок слів), а тому й сприймається як найбільш важ­ливе в повідомленні слово.

Примітка. Тільки в небагатьох випадках інверсія слів у реченні змінює його зміст. Наприклад: День змінює ніч і Ніч змінює день. У першому речен­ні день виступає підметом, а ніч — додатком, у другому реченні ніч — підмет, а день — додаток. Або: Юрію Крайнєву минуло двадцять шість літ (тобто не більше і не менше) і Юрію Крайнєву минуло літ двадцять шість (лише при­близно стільки літ).

Вправа 2. Із кожної групи поданих слів складіть по два речення, в яких був би прямий і зворотний порядок слів, і запишіть.

1. Працьовита, гніздо, ліпить, ластівка, заклопотано, над, вік­ном. 2. Снігурі, зимою, птиці, до, нас, прилітають, красиві. 3. Заєць, між, кущами, зрідка, ліщини, пробігав, прудкий.


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2021

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.