Словосполучення

 

1. Визначити стрижневе слово і вид словосполу­чень.

1.Економічна реформа, соціальна диференціація, люди доброї волі, забезпечити захист, надійний захист, захист економіки, смілива людина, працювати добре, щиро любити, високий на зріст, вічно мила, хмарки біжать, національне відродження, суверенітет України.

2.Курс на оновлення, трудові колективи, обгово­рення платформи, чекаємо в гості, творчий доробок, четвертий за списком, допомогти порадою, будувати інститут, перший за алфавітом, червоний від морозу, мирна політика, кожний з нас, часи застою, тоталітар­ний режим.

2. Записати спочатку словосполучення в колонки за морфологічною ознакою підпорядковуючого члена, а потім за способом вираження в них синтаксичних від­ношень.

1.Виконати завдання, допомогти порадою, червоні­ти за нього, цвіт яблуні, подарунок сестрі, розпоряд­ження старшого, вдячний батьківщині, хтось із студен­тів, високо над головою, досить повільно, кожний із слухачів.

2.Надзвичайно весело, далеко на небосхилі, інший з товаришів, п'ятсот студентів, повний сили, зручний для роботи, хто-небудь з робітників, шестеро синів, висококваліфікований спеціаліст, вітер з моря, поздо­ровлення йому, наказ міністра.

3. Розмежувати вільні синтаксичні словосполучення і фразеологічні одиниці.

1. Ні пари з вуст, досліджувати явища, працювати на фабриці, п'ятами накивати, Товариство української мови, українське слово, пошитися в дурні, його життя, суд честі, твоє покликання, батько й мати.

2. Щаслива людина, українська мова, на вус мо­тати, новий світ, молоти язиком, воскресіння народу, боротися за правду, побиватися за дітьми, сто з облас­ті, байдики бити.

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.