Відокремлені члени речення

 

1. Перетворити речення з відокремленими оз­наченнями на речення з невідокремленими.

1. Аж раптом заграє в ньому (Тарасові) якась ра­дісна сила, буйна і непокірна. 2. З хати вийшов дяк, простоволосий, червоний, в одній розірваній сорочці, і давненько гукав у бур'яни. 3. Сірі очі, трохи холодні і вже пригаслі, плавали на білках серед чер­воних жилок, і се його турбувало. 4. Аркадій Петро­вич одсунув шуфляду комоди і вийняв звідти акурат­но зложену блузу, вовняну, сіру... 5. Тут багато важить художньо-політичний образ рідного слова, утілений у конкретних мовних знаках україн­ської культури. 6. Маленька, кругленька, швидка й жвава, одягнена в зелене вбрання, між ви­соким зеленим житом — вона здавалася русалкою.

2. Перетворити речення з невідокремленими означен­нями на речення з відокремленими.

1. Посеред села на горі майдан, на майдані обне­сена зелено мальованим штахетом дерев'яна церков­ця. 2. Мимо церкви — великий курний шлях, з другого боку шляху поросла бур'янами «пустиня», на краю бур'янів необгороджена хата. 3. Добре опам'ятався тоді, як сидів щасливий і радісний з маленькою кни­жечкою у бур'яні, виспівуючи і вписуючи в неї слова колядки. 4. Гарна молодиця шинкарка Параска, оді­та в святкове серед будня, наміряла хлопцеві горілки і почала розпитувати, нащо горілка. 5. На роз­битих сідлом ногах став у дверях запорошений і впрі­лий Антоша. 6. Він йшов по свіжій вогкій од мочара траві, а сонце запалило зеленим вогнем кінський ща­вель і стовбури будяків.

3. Доповнити текст відокремленими прикладками.

1. Хлопець зітхнув, хотів щось сказати, далі мах­нув тільки рукою і пішов. 2. Минає рік. Батько й мати на панщині. 3. А бур'яни несходимі. 4. Видатні педагоги усвідомлювали значення рідної мови для виховання дитини. 5. Творчий геній Т. Шевченка вка­зував українській мові її майбутнє. 6. Гафійка увійшла до хати і притулила до печі замерзлі руки.

4. Визначити відокремлені члени речення.

І. 1. Кожний звук їх — веселий і сумний — Тобою повний і об тобі одній співає. 2. Низенька, чорнява, заквітчана польовими квітами, вона (дівчина) й трохи не схожа була на селянок, часто запечених сонцем, високих, іноді дуже неповоротких дівчат. 3. Андрій Петрович, широкий у своїй блузі, як дзвін, вступив у столову. 4. В зшитку, розмережані й розфарбовані візерунками, були спи­сані пісні, щедрівки, псалми, що він бачив їх у си­ньому зшиткові у свого вчителя й хазяїна дяка. 5. В хату ввійшов старий Джеря, високий, тонкий, з сивуватими, довгими вусами, з нужденним, білим ли­цем та смутними очима. 6. Він (Джеря) лежав лицем просто неба і дивився на темне небо, засіяне зорями, ніби чорне поле пшениці. 7. Ніжним і кри­цевим словом розбуджувала Леся Українка притлум­лений дух свого народу, окраденого царськими визис­кувачами й наглядачами, і — слідом за Тарасом Шев­ченком — поставила це слово на сторожі коло «рабів німих».


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.