Види речення за метою висловлювання

Тема: Види речення за метою висловлювання

Мета: вдосконалити і закріпити вивчене про різні види речень за будовою і метою висловлювання; розвивати навички самостійної роботи над навчальним матеріалом, усне мовлення, творчу активність; виховува­ти прагнення до морального самовдосконалення, повагу до видатних представників українського народу.
Тип: удосконалення знань.
Обладнання: таблиця "Речення (синтаксична одиниця)", тлумачний словник, добірка книг з етнопедагогіки та з життєписами видатних людей краю.

Хід уроку
Перевірка домашнього завдання
ІІрослуховування кількох діалогів, змістова і мовленнєва корекція.
Вступна бесіда з метою актуалізації чуттєвого досвіду
1. Що ви скажете про ставлення сучасної молоді до обіцянок?
2. Чому стільки легковажних і недотриманих "чесних слів" доводиться . чути навколо?
3. Чи завжди ви дотримуєтесь обіцяного?
4. Як називають тих, хто зраджує дане слово? А тих, хто йому вірний?

Учитель. Сьогодні поговоримо про важливу потребу виховання українсь­кої молоді на предківських традиціях; визначимо, що давало духовні крила нашим землякам для польоту у широкий світ і не дозволяло зганьбити честі свого роду. А висловлювати думки нам допоможуть речення, різні за рядом лінгвістичних ознак.

Конкретизація теми, мети

Актуалізація, удосконалення знань
Бесіда:
1. Чим речення відрізняється від словосполучення?
2. Що є смисловим центром кожного речення?
3. Яка роль інтонації у реченні?

Учитель. Уявіть собі, що ми у великій залі, де повнісінько різних ре­чень. Вони як люди: з різними вдачами, настроями, складовими компонента­ми своєї синтаксичної сутності. Час від часу речення виходять із зали, щоб уже ніколи не повернутися; замість них з'являються нові й чекають своєї черги піти у світ висловлених думок. Допоможемо ж їм у цьому так, щоб вони булі? задоволені. Виховаймо їх слухняними служителями синтаксису.

Пригадайте, на основі чого речення поділяються на різновиди.

Робота в групах за таблицею і теоретичним матеріалом підручника та текстом роздаткового матеріалу.

Завдання. Опрацюйте один із видів речень за лінгвістичними особливостями (для кожної з п'яти груп визначено один з п'яти видів речень згідно з табли­цею), доберіть якнайповніший ілюстративний матеріал з тексту картки.


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.