Дидактичні матеріали для школи та ВНЗ

 

Словникові диктанти і вправи

До поданих слів дібрати іншу форму чи слово, які б ілюстрували чергування голос­них. Пояснити причини цього чергування або його відсутність.

1.  Водопою, доходу, каменя, льоду, коня, ніч, осіб, батьків, братового, братова, Канева, Києва, вівса, сто­яти, сільський, робітник, вільний, будівник, вісь, вівця.

2.   Вікон, земель, казок, витер, вогню, дна, смуток, сон, травня, лоба, можу, лева, марок, папок, форм, го­лод, мороз, волос, зелень, поріг, оберіг, значення, гніт, колір.

 

Словникові диктанти і вправи

Встановити випадки фонетичного подовжен­ня і морфологічного подвоєння приголосних. Поясни­ти відсутність подвоєння.

1. Піддати, беззбройний, відділ, ззаду, роззброїти, військкомат, юннат, кінний, численний, причинний, безвинність, безвинно, винісся, трясся, здоровенний, непримиренний, старанний, благословенний, огненний, вивершений, зроблений, сказаний, здійсненний — здій­снений, Ганна, ссати, знаряддя, у сторіччі, піддашшя, гіллястий, життєпис, знань, сторіч, відкриттів, суддя, статей, Ілля, молоддю, маззю, сіллю, молодістю, кров'ю, зрання, спросоння, попідтинню, виллю (дієсл.).

 

Словникові диктанти і вправи

Пояснити випадки спрощення приголосних або його відсутність.

1.  Тижневий, поїзний, улесливий, вісник, чесний, зап'ястний, пестливий, хвастнути, шістнадцять, бриз­нути, блиснути, плюснути, випускний, масний, навмис­не, аванпостний, компостний, форпостний, сонячний, чесний, зловісний, безжалісний, кількісний, обласний, заздрісний, кріпосний, місцевий, пристрасний, нена­висний, цілісний, якісний, совісний, месник, гуснути, безвісний, інтелігентський, захисний, очисний, анти­фашистський, провісник.

 

Словникові диктанти і вправи

Пояснити характер асиміляції та дисиміля­ції в наведених словах.

1. Молотьба, боротьба, вокзал, баскетбол, рюкзак, сказати, списати, схопити, скалічити, спопелити, з са­ду, легко, кігті, м'ясо, людський, Різдво, м'ята, бджо­ла, безшумний, сміється, смієшся, не сидиться, у книж­ці, ризький, коритце, розжарити, льотчик, Ґандзя, свя­то, життя, хто, мірошник, рушник, торішній, кращий, ближчий.

 

Словникові диктанти і вправи

Пояснити принципи складоподілу в наведе­них словах.

Апостроф, життя, ласкавий, стаття, роззброїти, без­зубий, місто, їздити, розтлумачити, чесний, заздрю, норма, кімната, розстріляний, грядка, ватра, травне­вий, приймати, вицвісти, іржа, футбол, костюм, ганд­бол, відділ, ковбаса, гострий, гуркіт, гірник, подруга.

 

Коментовані диктанти

Записати тексти фонетичною і фонематич­ною транскрипцією і дати характеристику якісного складу фонем і їх змін.

I.   Поволі згасав червневий день. Смеркло. На си­ньому небі спалахнули зорі. Настала тиха українська ніч.

Дати характеристику голосних і приголосних фонем. Назвати їх диференціальні ознаки.

1.  Україна, зразковий,вогко, вибігти, легко, космос, земля, перетворюємо, обличчя, його, тінь, малюк, чер­в'як, оббити, беззубий, сім'я, дитина, герб, пригадуємо, їхати, сон, вічний, сьогодні, збігається, героїчний, тиж­невий, слов’яни, аґрус, бубон.

2.  Селянин, збіжжя, колосся, пригадую, навіки, стежка, дихаємо, глибина, центнер, ненависть, черго­вий, цегляний, полум'я, подвір'я, сніжок, в'язати, дзер­кало, іній, тайга, дядько, багаття, алмаз, заєць, бойо­вий, міжряддя, радіо, незнайомий, раптом.

СХЕМА АНАЛІЗУ ВІРША
1. Короткі відомості про автора (передовсім ті, що допоможуть кра­ще зрозуміти специфіку твору).
2. Назва поезії.
3. Виразно прочитати твір (Дотримуючись інтонацій, пауз, логіч­них наголосів, користуючись жестами, мімікою).
4. Історія написання і видання твору.

Тема: Підсумкова контрольна робота за 9 клас
Мета: оцінювання рівня знань учнів за рік.
Обладнання: індивідуальні завдання.

Дидактичний матеріал до творчості Марка Вовчка
1. Дати загальну характеристику «Народних оповідань» Марка Вовчка.
2. Розкрити джерела творчості письменниці.
3. Дати характеристику образу Устини з повісті «Інститутка». Порівняти просту сільську дівчину з освіченою панночкою.
4. Як ви розумієте поняття «літературний тип»?
5. Довести, що Устина, Прокіп, Назар — типові образи кріпаків».
6. Простежити, як в образі інститутки розкриваються типові риси характеру поміщиків-кріпосників.

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.