Підсумкова контрольна робота за 9 клас

Тема: Підсумкова контрольна робота за 9 клас
Мета: оцінювання рівня знань учнів за рік.
Обладнання: індивідуальні завдання.

ХІД УРОКУ
виконання завдань за чотирма рівнями
І рівень
Визначити, чи правильне твердження.
1. Художній засіб, заснований на применшенні, — це літота.
Так                                                                 Ні
Позначити правильну відповідь.
1. Із яким звіром порівнює князя Всеволода автор «Слова...»?
а)  Із вепром;
б)  левом;
в) туром.
2. Як у давнину в Україні називали театр ляльок?
а)  Клоунада;
б)  вертеп;
в)  ляльки.
3. Як називається художній засіб, заснований на перебільшені
а)  Гіпотеза;
б)  гекзаметр;
в)  гіпербола.
4. У скільки років Шевченко залишився круглим сиротою?
а)  У 9 років;
б)  в 11 років;
в)  у 13 років.
5. Коли вийшов перший «Кобзар»?
а)  1840 р.;
б)  1845 р.;
в)   1838 р.
6. Який поет назвав Марка Вовчка своєю «літературною донею»!
а)  І. Франко;
б)  Т. Шевченко;
в) М. Куліш.
ii рівень
Дайте стислу відповідь на питання.
1. У якому році відбулася битва князя Ігоря з половцями? Назвіть автора «Послання до єпископів». Дайте визначення по сланню як літературному жанру.
2. У якому з літописів уперше з'явилася назва «Україна»? Скільки років Іван Котляревський працював над «Енеїдою»? Яким твором починається розвиток нової української драматургії?
3. Назвіть перший поетичний твір Тараса Шевченка, написаним ще до викупу з кріпацтва.
4. Кому з діячів російської та української культур завдячував Шевченко у викупі з кріпацтва? Скільки повістей написав Шевченко? Назвіть їх. Які драми написав Шевченко?
5. Назвіть автора повісті «Інститутка». Кому присвячена ця повість?
6. Хто з українських письменників першим переклав Біблію? Де і коли вона була видана вперше?
7. Назвіть найвизначніший художній твір Пантелеймона Куліша. Дайте визначення історичному роману як жанру.
ІІІ рівень
Дати розгорнуту відповідь на питання.


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.