Фонетика. Вправи

Дати характеристику голосних і приголосних фонем. Назвати їх диференціальні ознаки.

1.  Україна, зразковий,вогко, вибігти, легко, космос, земля, перетворюємо, обличчя, його, тінь, малюк, чер­в'як, оббити, беззубий, сім'я, дитина, герб, пригадуємо, їхати, сон, вічний, сьогодні, збігається, героїчний, тиж­невий, слов’яни, аґрус, бубон.

2.  Селянин, збіжжя, колосся, пригадую, навіки, стежка, дихаємо, глибина, центнер, ненависть, черго­вий, цегляний, полум'я, подвір'я, сніжок, в'язати, дзер­кало, іній, тайга, дядько, багаття, алмаз, заєць, бойо­вий, міжряддя, радіо, незнайомий, раптом.

3.  Перелаз — перелазь, сад — сядь, сук — сюди, злість — зілля, дзенькати — цвенькати, Ґуля — куля, сиджу — сичу, грати—Ґрати, кіл — діл, ліс — ліз — лід — лінь, камінь — камін, пора — ропа, круча — кур­ча — ручка — качур.

4.  Боязко, дощ, лопух, союз, багатий, багач, хазя­їн, корявий, левада, рученька, дерево, козеня, бере­зень, дрижати, глитати, тріщати, їздець, країна, якість, люди, м'ясо, В'ячеслав, дзвякнути, мавпячий, кур'єр, мільйон, ґандж, ґатунок, агресія, джміль.

На основі поданих слів пояснити головний вияв фонем та їх варіанти.

Там — том, додати — подати, заставити — зістави­ти, убрати — обрати, стан — стань, загону — загоню, гас — газ; весна, кожух, село, нігті, вовк, став, молоть­ба, просьба, сестра, живе, білий, жінка, розчистити, розширити, сниться, життя.


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.