Асиміляція. Дисиміляція

 

Словникові диктанти і вправи

Пояснити характер асиміляції та дисиміля­ції в наведених словах.

1. Молотьба, боротьба, вокзал, баскетбол, рюкзак, сказати, списати, схопити, скалічити, спопелити, з са­ду, легко, кігті, м'ясо, людський, Різдво, м'ята, бджо­ла, безшумний, сміється, смієшся, не сидиться, у книж­ці, ризький, коритце, розжарити, льотчик, Ґандзя, свя­то, життя, хто, мірошник, рушник, торішній, кращий, ближчий.

2. Просьба, анекдот, футбол, бейсбол, айсберг, сплатити, стерти, сфарбувати, сколотити, зсушити, ріл­ля, без шапки, розсадити, розчепити, розсунути, одна; п'ятдесят, щастя, зшити, безжурний, козаччина, Ні­меччина, берешся, у бочці,- розширити, Вітчизна, пісня, світло, галці, Редьчнн, соняшник, рушниця, сердеш­ний, нижчий, вищий, бідний.

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.