Дидактичний матеріал до творчості Марка Вовчка

Дидактичний матеріал до творчості Марка Вовчка
1. Дати загальну характеристику «Народних оповідань» Марка Вовчка.
2. Розкрити джерела творчості письменниці.
3. Дати характеристику образу Устини з повісті «Інститутка». Порівняти просту сільську дівчину з освіченою панночкою.
4. Як ви розумієте поняття «літературний тип»?
5. Довести, що Устина, Прокіп, Назар — типові образи кріпаків».
6. Простежити, як в образі інститутки розкриваються типові риси характеру поміщиків-кріпосників.
7. Визначити основні компоненти сюжету повісті «Інститутка».
8. Як Марко Вовчок розвінчує «доброту» пана-ліберала — чоло­віка інститутки?
9.  Написати твір-мініатюру на тему «Прокіп — новий тип кріпака-протестанта (за повістю Марка Вовчка «Інститутка»).
10. Написати твір-роздум на тему «Моє ставлення до Устини з повісті Марка Вовчка «Інститутка».
11. Дати визначення повісті як жанру епічного роду літератури.
12. Коли була написана і кому присвячена повість Марка Вовчка «Інститутка»?
13. Який соціальний конфлікт покладено в основу повісті? Чи типовий він? Доведіть це.
14. Яке ідейне спрямування повісті Марка Вовчка «Інститутка»?
15. Як у мові та вчинках Назара розкривається зростання само­свідомості трудового народу?
16. У чому пізнавальна та художня цінність повісті Марка Вовчка «Інститутка»?
17. Написати твір на тему «Образи кріпаків-протестантів у повісті Марка Вовчка «Інститутка».
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.