Дидактичні матеріали для школи та ВНЗ

 

1. Пояснити походження прийменників, їх мор­фологічний склад та правопис.

1.Поза, з-за, без, в, од, до, навколо, ззаду, поперек, з-під, коло, під, при, над, з, всупереч, навкруги, про­тягом тижня, край, на випадок, в галузі, по відношен­ню, поруч з.

2.Повз, із-за, біля,для, неблизько, спереду, з-поміж, між, за, вздовж, осторонь, круг, шляхом, на чолі, в інтересах, на відміну від, одночасно з.

 

1.  Від поданих дієслів утворити інфінітивні форми.

1. Зійду, обмину, виборю, стежу, їм, стою, веду, чую, стережу, гашу, повертаюся, розповідаю, ви­ховую, виконую, засуваю, пливу, зітхаю, випиваю, па­даю.

2. Поверну, варю, згою, тешу, сплю, виконую, ви­шу, стверджую, частую, зимую, здаюся, проходжу, ви­ходжу, заглиблююсь, зриваю, загартовую, лапаю, зла­маю, обпалюю, стелю.

 

1. Розподілити подані займенники за розря­дами та пояснити їх значення.

1. Я, твій, свій, той, оцей, чий, всякий, котрий, жо­ден, ніхто, дехто, абиякий, хтозна-що, щось, будь-який.

2. Він, себе, ваш, цей, воно, який, кожний, скільки, інший, ніщо, дещо, хто-небудь, хтось.

3. Ти, мій, їхній, такий, ви, що, жоден, оця, весь, нічий, деякий, щось, будь-хто, який-небудь, будь-чий, абичий.

4. Ми, наш, вона, стільки, вони, хто, жодний, оце, сам, ніякий, хтось, будь-що, будь-котрий.

 

1. Розподілити числівники за їх семантични­ми групами.

1.  Один, одинадцять, двадцять, сорок, вісім, п'яте­ро, троє, дві третіх, багато, небагато, четвертий, сто двадцять сьомий, кількадесят, триста.

2.   Два, дев'ятнадцять, тридцять, п'ятдесят один, дев'ятеро, двоє, п'ять шостих, немало, мало, п'ятий, двісті вісімдесят чотири, кільканадцять, чотириста, сто, п'ять.

 

1. Розподілити дані прикметники на лексико-семантичні групи.

1.Міцний, важкий, дерев'яний, Миколин (шарф), дорогий, червоний, гарний, лисий, приміські (сади), гарбузове (насіння), соловейкова (пісня), Сергіїв (брат), захисний, вчорашній, високий — високо, дріб­ний — дрібен, величезний, чорненький, залізний міст і залізна воля, лебедина хода і лебедине перо.

2.Бурхливий, зрошувальний, Маріїн (син), пізній, коричневий, гладкий, задніпровські (плавні), буряко­ва (плантація), удовина (хата), Андрійкове (пальто), золотий, низький — низько, зелений — зелен, мале­сенький, жирнющий, ніжний, золотий годинник і зо­лоте серце, заяча лапа і заяче хутро.

 

1. Пояснити характерні особливості іменників, що означають власні і загальні назви.

1.Садівник, книжка, Лук'ян, Леся Українка (Ла­риса Петрівна Косач), вечір, страх, боротьба, зірка, Шевченкіана, рентген (апарат), Рентген, Кобзар, ри­ба, озеро, Аполлон, Лісовик, директор, президент, князь, Захід, Велика Ведмедиця, Далекий Схід.

 

1. На основі поданих слів пояснити основні способи словотворення в українській мові.

1.   Школяр, жилавий, голосувати, блакить, даль, біг, розповідь, переддень, підгрупа, насип, підліток, безмірний, достроковий, водолаз, паровоз, темно-си­ній, сінокіс, землеустрій, літописець, мінометник, проф­спілка, загс, дзот, райвно, минулий, керуючий, бігом, сьогодні, потойбічний, ключ, ударник.

 

1. Скласифікувати наведені одиниці та пояснити їхнє значення.

1. Бити байдики, дати гарбуза, спіймати облизня, п'ятами накивати, молоти язиком, повісити носа, сміх розбирає, набратися лиха, охопив смуток, винести по­дяку, прикусити язика, скалити зуби, згідно з оригі­налом, рука руку миє, громада — великий чоловік.

 

1. До іменників перо, операція, стіл, зуб, голо­ва дописати такі прикметники, які б розкри­вали багатозначність поданих слів.

2. Довести, що наведені слова належать до однознач­них.

Ясен, клен, аспірин, Дрогобич, Карпати, префікс, суфікс, буква, алфавіт, пенал, олівець, п'ять, дятел, муха, судак, щиглик, бузок, жоржина.

3. Знайти лексеми, з якими можуть бути вжиті в пере­носному значенні слова:

 

Встановити усі можливі варіанти переносу частин слова.

1. Гайка, пальці, ґудзик, надзвичайний, бур'ян, кіль­це, Лук'ян, слизько, Марія, олівець, моя, око, півден­ний, Коло-Михайлівка, суддя, тінню, приймати, заклад, безсилий, війна, багатоступінчастий, далекосхідний, ЗІЛ-111, Дніпро, галицький, видавництво, Т. Г. Шев­ченко, проф. Кравченко, 1991 р., 20-му, вид-во.

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.