Займенник

 

1. Розподілити подані займенники за розря­дами та пояснити їх значення.

1. Я, твій, свій, той, оцей, чий, всякий, котрий, жо­ден, ніхто, дехто, абиякий, хтозна-що, щось, будь-який.

2. Він, себе, ваш, цей, воно, який, кожний, скільки, інший, ніщо, дещо, хто-небудь, хтось.

3. Ти, мій, їхній, такий, ви, що, жоден, оця, весь, нічий, деякий, щось, будь-хто, який-небудь, будь-чий, абичий.

4. Ми, наш, вона, стільки, вони, хто, жодний, оце, сам, ніякий, хтось, будь-що, будь-котрий.

2. Пояснити морфологічний склад та правопис пода­них займенників, поставити їх в орудному та місцевому відмінках.

Той, самий, хто, ніщо, будь-чого, що-будь, дехто, де з ким, хтозна-чий, той чи Інший, одне і те ж, абищо, що-небудь, казна-що, казна-який, що таке, чимсь-чимось.

3. Провідміняти і пояснити відмінкові закінчення та­ких займенників.

Я, він, моя, мої, де, ця, ці, чия, чиї,, чиє, кожний (кожен), весь, себе, вся, абихто, чийсь, щось.

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.