Словотвір і морфеміка

 

1. На основі поданих слів пояснити основні способи словотворення в українській мові.

1.   Школяр, жилавий, голосувати, блакить, даль, біг, розповідь, переддень, підгрупа, насип, підліток, безмірний, достроковий, водолаз, паровоз, темно-си­ній, сінокіс, землеустрій, літописець, мінометник, проф­спілка, загс, дзот, райвно, минулий, керуючий, бігом, сьогодні, потойбічний, ключ, ударник.

2.  Скляр, солдатський, працювати, синь, лють, гнів, наказ, прадід, доісторичний, підкреслити, прикордон­ник, безтурботний, землемір, самооборона, синьо-біло- червоний, чорнобривий, життєдайний, пивоварня, Держбанк, профтехшкола, вуз, майбутнє, будівничий, долі, дев'ятсот, нижчепідписаний, супутник.

2. У поданих словах виділити кореневі і афіксальні морфеми, визначити твірну основу.

Водиця, водичка, вода, обезводнити, обводнення, водяний, водянистий, водянка, підводний, водний, без­водний, підводник; бійка, бійня, боєць, бій, биття, роз­бійник, забійник, набити, перебій, розбійництво; во­зити, привіз, візник, завозити, завезення, вивіз, привіз.

3. У поданих словах визначити морфеми і поділити їх за семантичною функцією.

Косар, скляр, глибина, новизна, дубовий, казати, радість, осінній, приклад, напис, піднести, їсти — з'їс­ти, читати — прочитати, хитатися — хитнутися, ліс — лісу — лісові — лісом — лісів.

 

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.