Службова слова

 

1. Пояснити походження прийменників, їх мор­фологічний склад та правопис.

1.Поза, з-за, без, в, од, до, навколо, ззаду, поперек, з-під, коло, під, при, над, з, всупереч, навкруги, про­тягом тижня, край, на випадок, в галузі, по відношен­ню, поруч з.

2.Повз, із-за, біля,для, неблизько, спереду, з-поміж, між, за, вздовж, осторонь, круг, шляхом, на чолі, в інтересах, на відміну від, одночасно з.

2. Пояснити морфологічний склад та синтаксичні функ­ції сполучників.

Та, але, то, чи, бо, зате, щоб, якби, якщо, що, тому, що, через те що, для того щоб, в міру того як, ні...ні, проте, хоч...хоч, чи...чи, коли, поки, дарма що, мов, мов­би, хоч, як.

3. Увести в речення слова який, що, чий, хто, де, куди, звідки, визначити їх функціональне навантаження. Пояснити значення, правопис і вживання часток.

Аби-, будь- -небудь, хтозна-, -завгодно, би, б, же (ж), не, ні, хай, нехай.

4. Розподілити групи часток за значенням, пояснити смислові відтінки.

Ось, оце, он, якраз, просто, ледве, тільки, лише, таки, навіть, же, ж, хай, нехай, ну, давай, еге, невже ж, ані, ні, хіба, невже, як, що, адже, адже ж, де там, от, вже.

5. Визначити розряди модальних слів за значенням, ввести їх у речення.

Зрозуміло, звичайно, правда, справді, дійсно, без­перечно, видно, здається, мабуть, можливо, може, на­певно.

6. Пояснити творення та розряди вигуків за значен­ням.

О-о! а-а! ой! ах! ох! ну-ну-ну! ага! жах! Господи! матінко! подумаєш! світе мій! матінко моя! ку-ку-рі-ку! няв-няв! бац! дзень! овва! гей-гей!

7. Пояснити написання не, недо з поданими словами.

Негода, немовля, негайний, ненавидіти, незчутися, незабаром, недовіра, неждано-негадано, невже, незна­йомий, негарно, недогляд, недокритий, недочуваний, незагартований, недозволені книги; не воля, а рабство; не голосно, а тихо; не подолати, не зробити, не вико­нати, ще не розв'язане питання.

8. Написати не, ні з словами разом чи окремо. Увести їх у контекст.

Не/жить, не/нависть, не/мічний, не/зігне, ні/що, не/помогло, ні/сотні, не/активний, не/гаразд, не/види­мість, не/добрати, не/до/речі, не/моя, не/до/бачати, ні/ кому, ні/бурі, ні/коли, не/абищо, не/пекучий, не/надій­ний, не/часто, не/проворний, не/до/чувати, не/друг, не/ доля, не/ук, не/вблаганний, не/до/речі, не/з/руки, не/ аби/який, не/самовитий, не/гарний, ні/трохи, надворі не/холодно, дорога не/далека, ні/як.

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.