Числівник

 

1. Розподілити числівники за їх семантични­ми групами.

1.  Один, одинадцять, двадцять, сорок, вісім, п'яте­ро, троє, дві третіх, багато, небагато, четвертий, сто двадцять сьомий, кількадесят, триста.

2.   Два, дев'ятнадцять, тридцять, п'ятдесят один, дев'ятеро, двоє, п'ять шостих, немало, мало, п'ятий, двісті вісімдесят чотири, кільканадцять, чотириста, сто, п'ять.

2. Визначити морфологічні властивості поданих чис­лівників.

1. П'ятсот тридцять два, дві цілих і три сотих, п'ять восьмих, дев'ять, шістнадцять, сороковий, мі­льйон.

2. Триста сорок вісім, три, п'ятнадцять, сім цілих і одна десята, дві сотих, вісімнадцять, тридцять п'я­тий, дев'яностий, мільярд.

3. Провідміняти і пояснити відмінкові закінчення по­даних числівників.

1.П'ять, дві, сімдесят, шістсот сорок вісім, четве­ро, обоє, тисяча, десятий, трьохсотий, тисяча дев'ят­сот дев'яносто перший, половина, триста сорок вісім тисяч двісті п'ятдесят шість (карбованців), сімнадцять тисяч дев'ятсот тридцять два (студенти), півтори (го­дини).

2.Одно (одне), шість, чотирнадцять, вісімдесят, двісті, дев'яносто, обидва, шестеро, дев'ятий, двохсо­тий, двісті дев'яносто п'ятий, чотири других, третина, півтора (місяця), вісім тисяч триста сорок шість (уч­нів), сто двадцять п'ять тисяч двісті сорок шість (бу­динків) .

3.Одна, чотири, сім, дванадцять, п'ятдесят, шіст­сот, сто двадцять п'ятий, сто, десять, троє, десятеро, трильярд, третій, чотирьохтисячний, чотириста сорок другий, три четверті, чверть, півтораста (карбованців), двісті п'ятдесят вісім тисяч сто вісімнадцять, шість тисяч триста сорок дев'ять.

4.Десять, шістдесят, вісімсот, триста сорок дев'­ять, одинадцятеро, двадцятий, двохмільйонний, п'ятсот вісімдесят четвертий, одна п'ята, сорок п'ять тисяч триста двадцять шість, одна тисяча вісімсот п'ятдесят сім.

4. Утворити складні прикметники, першим компонен­том яких є числівник.

Три поверхи, чотири колеса, два роки, три яру­си, два акти, три місяці, чотири аршини, двадцять два роки, двісті п'ятдесят сім тисяч, шістдесят років, сім­десят літ.

5. Пояснити граматичні зв'язки числівників з імен­никами.

Один місяць, двоє хлопців, півтора відра, шість ек­заменів, дві дівчини, три сини, чотири цілих і одна друга гектара, років з п'ять тому, двісті п'ятдесят один день, два озера, три вікна, два рукави, чотири ясени, три брати, одна тонна, п'ятеро дівчат, півтори години, вісім заліків, чотири хлопці, обидва сини, дві вчитель­ки, днів сім тому, сімсот двадцять п'ять учнів.

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.