Лексикологія

 

1. До іменників перо, операція, стіл, зуб, голо­ва дописати такі прикметники, які б розкри­вали багатозначність поданих слів.

2. Довести, що наведені слова належать до однознач­них.

Ясен, клен, аспірин, Дрогобич, Карпати, префікс, суфікс, буква, алфавіт, пенал, олівець, п'ять, дятел, муха, судак, щиглик, бузок, жоржина.

3. Знайти лексеми, з якими можуть бути вжиті в пере­носному значенні слова:

Ніс, гніздо, крило, рукав, ручка, ніжка, спинка, вуш­ко, зуб, шапка; вовчий, шовковий, залізний, широкий, солодкий, круглий,гострий, лисячий, оксамитовий;тек­ти, підходити, сідати, бігти, їсти, гризти, лити; тихо, ясно, легко, важко, високо, гірко.

4. Пояснити пряме і переносне значення іменника зо­лото і прикметника золотий у поданих словосполу­ченнях.

Браслет із золота. Чорне золото (нафта). Біле зо­лото (бавовна). Сусальне золото. Руки золоті. Запла­тити золотом. Золото моє. Вишивати золотом. Золотий промінь. Золота рибка. Золота медаль. Золота парча Золоті копальні. Золота монета. Золоті нитки (для шиття золотом).

5.Пояснити, які види переносних значень слів спосте­рігаються у поданих словосполученнях.

Мереживо березових віток, краплина люті; спалах любові, невмите небо, зерна правди, навшпиньки піді­йшов вечір, читати Шевченка, Київ зустрічає гостей, Україна пробуджується, ліс мовчить, сердиться Дніпро, гострити слово, моєї ноги, у вас не буде, торжествує Україна.

6. Пояснити значення слів-омонімів у поданих слово­сполученнях.

Ручний годинник — ручний голуб, снігова баба — залізна баба, коні бігли риссю — мисливець гнався за риссю, бабка макаронна — бабка і внучка, докона­ний вид — вид на врожай — красивий вид — види сто­лиці, змовкає річ — в тому річ — це моя річ, доходить до села — доходить своїм розумом — м'ясо доходить.

7. Придумати речення, у яких подані слова були б омонімами.

Лава стан, туш, клуб, пара, штучний, біда, броди­ти, передати, вид, бал, міна, доходити, вага, лист, газ, один, засів, забіг.

8. Пояснити відмінність у значенні таких співзвучних слів (паронімів).

Абонемент — абонент, колонка — колона — колона­да — колонія, лісник — лісничий, дефективний — дефектний, зубець — зубило — зубчик — зубок, хворий — хворобливий, адреса — адрес, рукатий — ручний, клас­ний — класовий — класичний.

9. Серед поданих слів знайти синоніми і об'єднати їх у синонімічні ряди (гнізда).

1. Хвацько, важко, недавно, брудно, тиждень, не­щодавно, неохайно, скрутно, ні пари з уст, неакуратно, навкруги, по-молодецькому, навколо, збудно, довкола, навмання, тяжко, наосліп, хоч-не-хоч.

2. Невідомий, занедбаний, закурений, рябий, не­ важливий, закостенілий, правильний, незвичайний, не­рушимий, незнайомий, задимлений, перистий, небу­валий, незначний, незнаний, запущений, строкатий, вірний, непорушний, занехаяний, задубілий, слу­шний.

3. Бити, квапитись, гаряче, багато, високоповаж­ний, брутальний, дубасити, сила, високошановний, ду­хопелити, сила-силенна, шановний, лупцювати, яр, без­ліч, гатити, завзято, яруга, прірва, вельмишановний, провалля, товкти, безодня, нетрі, кволість, обачний, поспішати, запально, тьма, хаща, обережний, зухвалий, хапатись, трущоба, слабосилля, обачливий.

10. Дані словосполучення охоплюють шість груп, до яких входять синоніми: іменники, прикметники, діє­слова. Указати ці групи.

Жалібний марш, відписати будинок, жалобна по­в'язка, потупити очі, відказати гроші, невигойна хво­рість, таємна зустріч, похнюпити ніс, заповісти дітям, опустити голову, траурний день, секретне повідомлен­ня, понурити голову, невидужна слабість, тріумф пе­реможця, торжество народу, невиліковна хвороба.

11. Добрати синоніми до таких слів: .

1. Хоробрий, бідний, робота, живопис, турбота, ні­сенітниця, мудрий, радісний, великий, робити, говорити, бити, гнобити, гарно, радГсно, сміливо, в'яло, зухвало.

2. Прогрес, дефект, оратор, фальсифікація, біографія, лексичний, секретний, аграрний, індустріальний,'" декламувати, асимілювати, стимулювати, фантазувати, експлуатувати. —

12. Пояснити різні види протиставлення у поданих ан­тонімах:

Чорний — білий, хворий — здоровий, холод — тепло, великий — малий, багато — мало, широкий — вузький, ніч — день, правда — кривда, схід — захід, небо — земля, говорити — Мовчати, жити — вмирати, спокій — тривога, світати — темніти, передовий — відсталий, воля— рабство, зеленіти — жовкнути, темно — видно, туманно — ясно, молодіти — старіти.

13. До кожного з поданих словосполучень підібрати антонімічні словосполучення.

Свіжий хліб — черствий хліб, свіже повітря, свіже печиво, свіжа риба, ясно надворі, ясно говорить, ясно виклав, ясно горить, простий механізм, просте пи­тання, простий лист, холодний клімат, холодна зустріч.

14. На основі поданих слів пояснити склад української лексики за походженням.

1.  Дочка, батько, жінка, орати, кувати, молот, вовк, кінь, олень, ніс, зуб, воля, гнів, білка, кішка, коржик, коровай, рілля, урожай, пивовар, дядько, сорок, півто­ра, хороший, сьогодні, багаття, будинок, вареник, гай, гречка, жнива, освіта, оселедець, чоботи, чарувати, уста, глаголити, істина, благати, небеса, бог, вождь, страждати, гріх.

2.  Діалектика, математика, полюс, метр, інфекція, ангіна, директор, юнкер, штаб, орден, швабра, вафлі, паштет, майстер, шахта, вексель, бухгалтер, політика, парламент, кур'єр, балет, пальто, магазин, абажур, мічман, футбол, хокей, трамвай, кекс, пунш, матрос, шлюпка, каюта, сопрано, віолончель, опера, бандура, кайдани, тютюн, базар, алтин, брама, барвінок, влада, табір.

15. Дописати до кожного слова старослов'янізм.

Володар (владар), володарка, сторож, сторожа, во­рота, город, ворог, голос, голова, порох, золото.

16. Пояснити значення і джерело інтернаціоналізму, добрати, де це можливо, українські відповідники.

Диспут, радіо, телевізор, аспект, інженер, трактат, супутник, концерт, архітектура, індустріалізація, соло, соната, брутто, студент, університет, фізика, біологія, лінгвістика, щогла, футбол, шеренга, стадіон.

17. До кожного з даних слів підібрати синонім-архаїзм, що використовується в художніх творах із стилістич­ною метою.

Говорити (ректи), поет (піїт), битва (брань), життя (живіт), перемога (вікторія), рибалка (рибар), май­бутній (грядущий), губи (уста), іду (гряду), військо (рать).

18. Пояснити, у якому стилі найширше і з яким значен­ням вживаються подані лексичні новотвори.

1. Агропромисловий комплекс, адміністративно-ко­мандна система, бюрократична заорганізованість, ви­біркова гласність, ділові ігри, застійна пора, індивіду­альна трудова діяльність, комп'ютеризація, національ­на гідність, орендні відносини, радіаційне забруднення, ракетно-космічна техніка, саморозквіт націй, сталінізм, сусловщина, Український фонд культури, хрущовська «відлига».

2. Атомно-космічне століття, безнаціональний ін­тернаціоналізм, гласність, державний статус україн­ської мови, дні Чорнобиля, застійні явища, індивіду­альне житлове будівництво, всенародний референдум, комп'ютеризувати, національне відродження, ядерні вибухи, плюралізм думок, правова захищеність, радіо­активні забруднення, розстріляне відродження, соці­альна захищеність, Фонд миру, ядерне протистояння.

19. Визначити тип діалектизмів, їх походження та до якого шару лексики вони належать.

Баглай (ледар), бульба (картопля), вихолка (гой­далка, колиска), бевз, бедз (бузок), бовдур, домовик (димар), гладущик (глечик), драговина (тря­совина), вудиня (каченя), гемба (губа), раяти (ради­ти), вуйко (дядько), джума (чума), вбиратися (одяга­тися), калачики (кукурудза), гурнець (горщик), дзи­ґар (годинник), дзюра (діра), курітко (курчатко), когут (півень).

20. На основі поданих слів пояснити склад української лексики зі стилістичного погляду.

Земля, вода, робити, сіяти, пальто, сорочка, бари­када, пропаганда, демократ, партія, космічна біологія, математична лінгвістика, морфологія, відмінок, роман, композиція, ескалатор, бункер, ракета, майор, тепло­воз, вагони, машиніст, сівба, жнива, свято, сталевар, мартен, прокат, рапорт, акт, протокол, посвідчення, збори ухвалили, за звітний період, любий, прекрасний, лють, гнів, сизокрилий.

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.