Дієслово. Дієприкметник. Дієприслівник

 

1.  Від поданих дієслів утворити інфінітивні форми.

1. Зійду, обмину, виборю, стежу, їм, стою, веду, чую, стережу, гашу, повертаюся, розповідаю, ви­ховую, виконую, засуваю, пливу, зітхаю, випиваю, па­даю.

2. Поверну, варю, згою, тешу, сплю, виконую, ви­шу, стверджую, частую, зимую, здаюся, проходжу, ви­ходжу, заглиблююсь, зриваю, загартовую, лапаю, зла­маю, обпалюю, стелю.

2. Визначити класи дієслів.

1. Читати, чорніти, крикнути, сіпонути, будувати, вчити, доїти, везти, бігти, жати, молоти, ткати, мазати, горіти, діяти, давати, мерзнути, бити, жити, зимувати, біліти.

2. Вітати, уміти, махнути, трусонути, малювати, топите пливти, пекти, взяти, вмерти, рвати, писати, стояти, сіяти, відставати, зникнути, рити, дути, надіти, схуднути, сіріти.

3. Визначити вид дієслова, способи його творення та значення.

1. Впливати — вплинути, переконувати — перекона­ти, шукати — знайти, відмежовувати — відмежувати, брати — взяти, кортіти — закортіти, стати — ставати, прикрити — прикривати, в'янути — зів'янути, стати — ставати, чарувати — зачарувати, псувати — зіпсувати, носити — заносити, усміхатися — усміхнутися.

2. Шукати — знайти, голубити — приголубити, пе­реписувати — переписати, допомогти — допомагати, робити — зробити, білити — побілити, оволодіти — ово­лодівати, розгладити — розгладжувати, лишити — ли­шати, заворушитися — ворушитися, танцювати — по­танцювати, розгортати — розгорнути, аукати — аукнути.

4. Від поданих дієслів утворити, де це можливо, спів­відносні видові пари і пояснити способи їх утво­рення.

1. Перебазуватися, зааплодувати, стрибати, поси­діти, дзиґнути, приспівувати, відціджувати, нагострю­вати, підписувати, наглядати, підраховувати, нести, вмолити, вкоїти, умирати, зачепити, скакати, догоджа­ти, ходити, літати, командувати, надуматися, насидітися, затремтіти.

2. Доноситися, засяяти, сидіти, ревіти, примовляти, пританцьовувати, нагромаджувати, підпушувати, по­глядати, постукувати, донести, розсіяти, благати, вря­тувати, переносити, скочити, догодити, боронитися, виїжджати, сполохати, попрацювати, думати.

5. У поданих словосполученнях виявити перехідні і неперехідні дієслова, поясниш їх лексичні і гра­матичні відмінності.

 Змагатися з друзями, любити сестру, оволодівати знаннями, замітати хату, думати про брата, напитися води, завдати удару, подорожувати по світу, вишива­ти сорочку, співати пісню, рятувати людину, сміятися з дівчини.

6. Поставити подані дієслова в усіх особах однини і множини.

Любити, славити, визволяти, виступати, дивитися, бачити, знати, трудитися, горбатіти, шарудіти, іти, лос­котати, чути, палати, мріяти, перепливати, косити, просити, вивести, кинути, приходити, підростати.


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.