Українська література

Тема: Підсумкова контрольна робота за 9 клас
Мета: оцінювання рівня знань учнів за рік.
Обладнання: індивідуальні завдання.

Дидактичний матеріал до творчості Марка Вовчка
1. Дати загальну характеристику «Народних оповідань» Марка Вовчка.
2. Розкрити джерела творчості письменниці.
3. Дати характеристику образу Устини з повісті «Інститутка». Порівняти просту сільську дівчину з освіченою панночкою.
4. Як ви розумієте поняття «літературний тип»?
5. Довести, що Устина, Прокіп, Назар — типові образи кріпаків».
6. Простежити, як в образі інститутки розкриваються типові риси характеру поміщиків-кріпосників.

Вікторина «хто з героїв «інститутки»      
1. ...без вагання кинувся захищати кріпаків, коли їх почала бити озвіріла інститутка? (Кріпак Прокіп).
2. ...утікаючи від панів, що змарнували його молодість, говорить: «Тепер я вільний хоч на півроку, з собаками не піймають»? (Панський візник Назар).
3. ...після втрати дитини на погрози інститутки відповідає: «Те­пер я вже не боюсь вас!.. »? (Катря, дружина Прокопа).

ВІКТОРИНА «З ЯКИХ ТВОРІВ ШЕВЧЕНКА ВЗЯТО ЦІ РЯДКИ?»
1. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий! Хто тебе не мучив? Якби розказать Про якого-небудь одного магната Історію-правду, то перелякать Саме б пекло можна ( «Іржавець»).
2. Кати знущаються над нами, А правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться? ( «Кавказ»).
3. А тюрм! А люду!.. Що й лічить! Од молдованина до фіна На всіх язиках все мовчить, Бо благоденствує! ( «Кавказ»).

Контрольна робота: Т. Г. Шевченко
І РІВЕНЬ
1. Визначити, чи правильне твердження. 1. Шевченко народився у селі Тарасівна.
Так        Ні
2. Головним методом періоду розквіту творчості Шевченка був сен­тименталізм.
Так                                 Ні

Тема: Контрольна робота: І. П. Котляревський
Мета: тематичне оцінювання рівня знань учнів.
Обладнання: індивідуальні завдання.
ХІД УРОКУ

ВІКТОРИНА «І. П. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ»
1. Хто писав про Котляревського:
Будеш, батьку, панувати, Поки живуть люди...?               
(Т. Шевченко).
2. Який твір Котляревського ще в рукописі набув великої попу­лярності серед читачів і двічі був надрукований без відома ав­тора? (Поема «Енеїда»).
3. Хто з українських композиторів створив оперу «Енеїда»? (М. Лисенко).

1.     ...пропонує супротивникові вирішити суперечку поєдинком, щоб не проливати кров людей? (Еней у сутичці з Турном.
2.     ...захищаючись від рутульців, готові «до останньої каплі крові свою свободу боронить»? (Троянці на чолі з Енеєм).
3.     ...говорить побратиму, який вирішив пробратись у ворожий стан: «З тобою рад в огонь і воду...»? (Евріал).

1. Хто за гороскопом І. Котляревський? (Діва).
2. Ким працював батько Котляревського? (Канцеляристом).
3. Ким був його дід? (Священиком).
4. Місто, де народився письменник (Полтава).

1. Про дівчину, яка стала дружиною турецького пана, але допомогла козакам, випустивши їх із темниці на волю, йдеться у думі
А Про Марусю Чурай
Б Про Марусю Богуславку
В Про Роксолану
Г Про Ярославну

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.