Контрольна робота: Т. Г. Шевченко

Контрольна робота: Т. Г. Шевченко
І РІВЕНЬ
1. Визначити, чи правильне твердження. 1. Шевченко народився у селі Тарасівна.
Так        Ні
2. Головним методом періоду розквіту творчості Шевченка був сен­тименталізм.
Так                                 Ні

3.  Малий Тарас виявляв здібності:
а)  малярства;
б)  складання віршів;
в)  співу.
4.  Шевченка викуплено з кріпацтва:
а)  у 1837 році;
б)  у 1841 році;
в)  у 1838 році.
5.  Перша книжка творів Т. Шевченка називалася:
а)  «Заповіт»;
б)  «Мальовнича Україна»;
в)   «Кобзар»|.
6.  Шевченка було заарештовано:
а)  за написання поеми «Сон»;
б)  за участь у Кирило-Мефодіївському товаристві;
в)  за написання поеми «Кавказ».
7.  Головна героїня поеми «Наймичка»:
а)  Марія;
б)  Галина;
в)  Ганна.
8.  «Заповіт» було написано:
а)  1845 року;
б)  1859 року;
в)  1867 року.
9.  Сатиричною є поема Шевченка:
а)  «Єретик»;
б)  «Кавказ»;
в)   «Сон».
10.  «І мертвим, і живим...» за жанром:
а)  поема;
б)  вірш;
в) послання.

ІІ РІВЕНЬ
Дописати 3—4 рядки.
1. Гомоніла Україна,
2. Все йде, все минає — і краю немає.
3. І день, і ніч ґвалт, гармати:
4. У всякого своя доля,
5.  А панство буде колихать,
6. Я не нездужаю, нівроку,
Дайте стислу відповідь на питання.
1. Чому Шевченко вибрав форму сну для відтворення кріпосниць кої дійсності у поемі «Сон»?
2. Чому горці Північного Кавказу піднялися на боротьбу прот царизму?
3. У чому оптимізм поеми «Єретик»?
4. Які варіанти початку поеми «Єретик» ви знаєте?
5. Який художній прийом використовує автор для знайомства читача з Яном Гусом?
6. Назвіть реалістичні та романтичні твори Т. Шевченка.
7. Що стало причиною написання поеми «Гайдамаки»?
Продовжити речення.
1. Які твори Т. Шевченко написав російською мовою?
2. Тема поеми «Катерина»  — ...
3. Містерія — це ...

ІІІ РІВЕНЬ
Дати розгорнуту відповідь на питання.
1. Розкрийте алегорію сцени перетворення царя-ведмедя на жал гідне кошеня (за поемою «Сон»).
2. Що таке сарказм? Розкрийте це поняття на прикладі харак ристики Т. Шевченком придворного панства (за поемою «Сон»).
3. Що спільного в ідейно-художньому змісті поеми «Сон» і віршів «Якби ви знали, паничі...», «І виріс я на чужині...»?
4.  Хто такий «цар волі» за поемою Шевченка «Сон»? Змалюйте його образ.
5. Розкрийте спорідненість мотивів поем «Єретик» і «Кавказ».
6. Статтю про поеми «Сон» і «Кавказ» І. Франко назвав «Темне царство». Чому? Аргументуйте свою думку.
7. Обґрунтуйте тезу: «Кавказ» — се, може, найкраще свідоцтво могутнього, всеобіймаючого, щиролюдського почуття нашого по­ета» (І. Франко).
8. Розкрити зміст виразу: «Од молдаванина до фінна на всіх язи­ках все мовчить, бо благоденствує!»
9. Розкрийте ідейний зміст уривка:
Кричите,
Що Бог создав вас на те, Щоб ви неправді поклонились!. І хилитесь, як і хилились! І знову шкуру дерете З братів незрячих, гречкосіїв...
10. Який зміст «діалога» («Якби ви вчились так, як треба...») між освіченим паном і ліричним героєм? Розкрийте значення рито­ричних фігур у цьому уривку.
11. Доведіть, що вірш «Мені однаково...» — своєрідне пророцтво.
12. Чому поему «Наймичка» називають перлиною української поезії?

IV РІВЕНЬ
Написати твір на одну з тем.
1. Продовження традицій сатири попередників Шевченка в поемі « Сон».
2. «Заповіт» — патріотичний гімн.
3. Тема матері у творчості Тараса Шевченка.
4. Нетрадиційність містерії «Великий льох» Т. Шевченка.
5. Мої роздуми над твором Шевченка «І мертвим, і живим...»
6. Уявний діалог з Кобзарем.
7. Творчість Шевченка в оцінці літературних критиків.
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.