ВІКТОРИНА «ХТО З ГЕРОЇВ «ЕНЕЇДИ»…

1.     ...пропонує супротивникові вирішити суперечку поєдинком, щоб не проливати кров людей? (Еней у сутичці з Турном.
2.     ...захищаючись від рутульців, готові «до останньої каплі крові свою свободу боронить»? (Троянці на чолі з Енеєм).
3.     ...говорить побратиму, який вирішив пробратись у ворожий стан: «З тобою рад в огонь і воду...»? (Евріал).

4.     ...йде на вірну смерть заради «общого добра»? (Евріал).
5.     «...на сутяжників похожі і раді мордовать людей»? (Олімпійські боги, за висловом Зевса).
6.     ...вмер від горілки, а потрапив до раю, бо був у родинних зв'яз­ках із богами? (Батько Енея Анхіз).
7.     ...по правді не судили Та тільки грошики лупили І одбирали хабарі? (Судді і підсудки, що потрапили до пекла).
8.     ...на аршинець на підборний Поганий продавали крам? (Купці).
9.     ...людям льготи не давали І ставили їх за скотів? (Пани-поміщики.)
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.