Питання про життя і творчість І. Котляревського

1. Хто за гороскопом І. Котляревський? (Діва).
2. Ким працював батько Котляревського? (Канцеляристом).
3. Ким був його дід? (Священиком).
4. Місто, де народився письменник (Полтава).

5. Який соціальний статус Котляревських? (Дворяни).
6. Хто був першим учителем малого Івана? (Дяк).
7. У церковнопарафіяльній школі І. Котляревський навчився читати, писати і ... (Співати).
8. Місто, де він навчався в семінарії (Новоросійськ).
9. Прізвисько, яке отримав Котляревський ще в школі (Рифмач).
10. У якому чині завершив він військову службу? (Капітан).
11. Якій роботі Котляревський присвятив найбільшу частину життя? (Педагогічній).
12. Повна назва закладу, яким він керував (Будинок виховання дітей бідних дворян).
13. Внесок І. Котляревського в боротьбу з Наполеоном (Сформу¬вав 5-й козачий полк).
14. Літературний рід «Енеїди».(Ліро-епос).
15. Літературний вид «Наталки Полтавки» (Драма).
16. Скільки років прожив письменник? (69).
17. Заслуга Котляревського перед літературою (Зачинатель но¬вої української літератури).
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.