ВІКТОРИНА «І. П. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ»

ВІКТОРИНА «І. П. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ»
1. Хто писав про Котляревського:
Будеш, батьку, панувати, Поки живуть люди...?               
(Т. Шевченко).
2. Який твір Котляревського ще в рукописі набув великої попу­лярності серед читачів і двічі був надрукований без відома ав­тора? (Поема «Енеїда»).
3. Хто з українських композиторів створив оперу «Енеїда»? (М. Лисенко).

4. Якою піснею починається п'єса «Наталка Полтавка»? Хто її співає? («Віють вітри, віють буйні». Наталка).
5. Чим закінчується п'єса? (Піснею Наталки «Ой я дівчина На­талка...»).
6. Хто з героїв «Наталки Полтавки» має прізвище, складова час­тина якого — дієслово наказової форми? (Горпина Терпилиха).
7. Яка з пісень возного є переробкою відомого сатиричного твору Г. Сковороди? («Всякому городу нрав і права»).
8. Назвіть прізвища возного і виборного. (Тетерваковський, Макогоненко).
9. Хто з персонажів п'єси назвав Наталку Полтавкою? (Микола, потім Макогоненко).
10. У якому творі Котляревський сказав:
Мужича правда є колюча, А панська на всі боки гнуча?
Енеїда»).
11. Хто з богів, зображених в «Енеїді», «звелів поганій буть по­годі»! (Нептун).
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.