Українська мова

 

Визначити тип речення та способи виражен­ня головних і другорядних членів.

І. 1. Культура мови починається з самоусвідомлен­ня мовної особистості. 2. Не дорікати слово я дала. 3. Недарма кажуть: ліс — наш добрий друг. 4. Пісня — душа народу. 5. XX сторіччя принесло нашій мові й культурі високі злети і найскладніші випробування. 6. Державність нашої мови нині має набути законодавчої конституційної сили. 7. Так чого ж ти сльозами умиваєшся? 8. Так ти прислухайся до серця мого! Але мені на поміч да­леке небо сон дало і рій думок легких. 9. «Лі­сова пісня» Лесі Українки може бути названа гімном природі. 10. Хай завжди веселим буде сміх наших дітей!. 11. Вийшла в поле мати сива виглядати з бою сина. 12. Життя прожити — не поле перейти.

 

1. Визначити стрижневе слово і вид словосполу­чень.

1.Економічна реформа, соціальна диференціація, люди доброї волі, забезпечити захист, надійний захист, захист економіки, смілива людина, працювати добре, щиро любити, високий на зріст, вічно мила, хмарки біжать, національне відродження, суверенітет України.

2.Курс на оновлення, трудові колективи, обгово­рення платформи, чекаємо в гості, творчий доробок, четвертий за списком, допомогти порадою, будувати інститут, перший за алфавітом, червоний від морозу, мирна політика, кожний з нас, часи застою, тоталітар­ний режим.

 

1. Пояснити походження прийменників, їх мор­фологічний склад та правопис.

1.Поза, з-за, без, в, од, до, навколо, ззаду, поперек, з-під, коло, під, при, над, з, всупереч, навкруги, про­тягом тижня, край, на випадок, в галузі, по відношен­ню, поруч з.

2.Повз, із-за, біля,для, неблизько, спереду, з-поміж, між, за, вздовж, осторонь, круг, шляхом, на чолі, в інтересах, на відміну від, одночасно з.

 

1.  Від поданих дієслів утворити інфінітивні форми.

1. Зійду, обмину, виборю, стежу, їм, стою, веду, чую, стережу, гашу, повертаюся, розповідаю, ви­ховую, виконую, засуваю, пливу, зітхаю, випиваю, па­даю.

2. Поверну, варю, згою, тешу, сплю, виконую, ви­шу, стверджую, частую, зимую, здаюся, проходжу, ви­ходжу, заглиблююсь, зриваю, загартовую, лапаю, зла­маю, обпалюю, стелю.

 

1. Розподілити подані займенники за розря­дами та пояснити їх значення.

1. Я, твій, свій, той, оцей, чий, всякий, котрий, жо­ден, ніхто, дехто, абиякий, хтозна-що, щось, будь-який.

2. Він, себе, ваш, цей, воно, який, кожний, скільки, інший, ніщо, дещо, хто-небудь, хтось.

3. Ти, мій, їхній, такий, ви, що, жоден, оця, весь, нічий, деякий, щось, будь-хто, який-небудь, будь-чий, абичий.

4. Ми, наш, вона, стільки, вони, хто, жодний, оце, сам, ніякий, хтось, будь-що, будь-котрий.

 

1. Розподілити числівники за їх семантични­ми групами.

1.  Один, одинадцять, двадцять, сорок, вісім, п'яте­ро, троє, дві третіх, багато, небагато, четвертий, сто двадцять сьомий, кількадесят, триста.

2.   Два, дев'ятнадцять, тридцять, п'ятдесят один, дев'ятеро, двоє, п'ять шостих, немало, мало, п'ятий, двісті вісімдесят чотири, кільканадцять, чотириста, сто, п'ять.

 

1. Розподілити дані прикметники на лексико-семантичні групи.

1.Міцний, важкий, дерев'яний, Миколин (шарф), дорогий, червоний, гарний, лисий, приміські (сади), гарбузове (насіння), соловейкова (пісня), Сергіїв (брат), захисний, вчорашній, високий — високо, дріб­ний — дрібен, величезний, чорненький, залізний міст і залізна воля, лебедина хода і лебедине перо.

2.Бурхливий, зрошувальний, Маріїн (син), пізній, коричневий, гладкий, задніпровські (плавні), буряко­ва (плантація), удовина (хата), Андрійкове (пальто), золотий, низький — низько, зелений — зелен, мале­сенький, жирнющий, ніжний, золотий годинник і зо­лоте серце, заяча лапа і заяче хутро.

 

1. Пояснити характерні особливості іменників, що означають власні і загальні назви.

1.Садівник, книжка, Лук'ян, Леся Українка (Ла­риса Петрівна Косач), вечір, страх, боротьба, зірка, Шевченкіана, рентген (апарат), Рентген, Кобзар, ри­ба, озеро, Аполлон, Лісовик, директор, президент, князь, Захід, Велика Ведмедиця, Далекий Схід.

 

1. На основі поданих слів пояснити основні способи словотворення в українській мові.

1.   Школяр, жилавий, голосувати, блакить, даль, біг, розповідь, переддень, підгрупа, насип, підліток, безмірний, достроковий, водолаз, паровоз, темно-си­ній, сінокіс, землеустрій, літописець, мінометник, проф­спілка, загс, дзот, райвно, минулий, керуючий, бігом, сьогодні, потойбічний, ключ, ударник.

 

1. Скласифікувати наведені одиниці та пояснити їхнє значення.

1. Бити байдики, дати гарбуза, спіймати облизня, п'ятами накивати, молоти язиком, повісити носа, сміх розбирає, набратися лиха, охопив смуток, винести по­дяку, прикусити язика, скалити зуби, згідно з оригі­налом, рука руку миє, громада — великий чоловік.

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.