Українська мова

 

1. До іменників перо, операція, стіл, зуб, голо­ва дописати такі прикметники, які б розкри­вали багатозначність поданих слів.

2. Довести, що наведені слова належать до однознач­них.

Ясен, клен, аспірин, Дрогобич, Карпати, префікс, суфікс, буква, алфавіт, пенал, олівець, п'ять, дятел, муха, судак, щиглик, бузок, жоржина.

3. Знайти лексеми, з якими можуть бути вжиті в пере­носному значенні слова:

 

Встановити усі можливі варіанти переносу частин слова.

1. Гайка, пальці, ґудзик, надзвичайний, бур'ян, кіль­це, Лук'ян, слизько, Марія, олівець, моя, око, півден­ний, Коло-Михайлівка, суддя, тінню, приймати, заклад, безсилий, війна, багатоступінчастий, далекосхідний, ЗІЛ-111, Дніпро, галицький, видавництво, Т. Г. Шев­ченко, проф. Кравченко, 1991 р., 20-му, вид-во.

 

Словникові диктанти і вправи

До поданих слів дібрати іншу форму чи слово, які б ілюстрували чергування голос­них. Пояснити причини цього чергування або його відсутність.

1.  Водопою, доходу, каменя, льоду, коня, ніч, осіб, батьків, братового, братова, Канева, Києва, вівса, сто­яти, сільський, робітник, вільний, будівник, вісь, вівця.

2.   Вікон, земель, казок, витер, вогню, дна, смуток, сон, травня, лоба, можу, лева, марок, папок, форм, го­лод, мороз, волос, зелень, поріг, оберіг, значення, гніт, колір.

 

Словникові диктанти і вправи

Встановити випадки фонетичного подовжен­ня і морфологічного подвоєння приголосних. Поясни­ти відсутність подвоєння.

1. Піддати, беззбройний, відділ, ззаду, роззброїти, військкомат, юннат, кінний, численний, причинний, безвинність, безвинно, винісся, трясся, здоровенний, непримиренний, старанний, благословенний, огненний, вивершений, зроблений, сказаний, здійсненний — здій­снений, Ганна, ссати, знаряддя, у сторіччі, піддашшя, гіллястий, життєпис, знань, сторіч, відкриттів, суддя, статей, Ілля, молоддю, маззю, сіллю, молодістю, кров'ю, зрання, спросоння, попідтинню, виллю (дієсл.).

 

Словникові диктанти і вправи

Пояснити випадки спрощення приголосних або його відсутність.

1.  Тижневий, поїзний, улесливий, вісник, чесний, зап'ястний, пестливий, хвастнути, шістнадцять, бриз­нути, блиснути, плюснути, випускний, масний, навмис­не, аванпостний, компостний, форпостний, сонячний, чесний, зловісний, безжалісний, кількісний, обласний, заздрісний, кріпосний, місцевий, пристрасний, нена­висний, цілісний, якісний, совісний, месник, гуснути, безвісний, інтелігентський, захисний, очисний, анти­фашистський, провісник.

 

Словникові диктанти і вправи

Пояснити характер асиміляції та дисиміля­ції в наведених словах.

1. Молотьба, боротьба, вокзал, баскетбол, рюкзак, сказати, списати, схопити, скалічити, спопелити, з са­ду, легко, кігті, м'ясо, людський, Різдво, м'ята, бджо­ла, безшумний, сміється, смієшся, не сидиться, у книж­ці, ризький, коритце, розжарити, льотчик, Ґандзя, свя­то, життя, хто, мірошник, рушник, торішній, кращий, ближчий.

 

Словникові диктанти і вправи

Пояснити принципи складоподілу в наведе­них словах.

Апостроф, життя, ласкавий, стаття, роззброїти, без­зубий, місто, їздити, розтлумачити, чесний, заздрю, норма, кімната, розстріляний, грядка, ватра, травне­вий, приймати, вицвісти, іржа, футбол, костюм, ганд­бол, відділ, ковбаса, гострий, гуркіт, гірник, подруга.

 

Коментовані диктанти

Записати тексти фонетичною і фонематич­ною транскрипцією і дати характеристику якісного складу фонем і їх змін.

I.   Поволі згасав червневий день. Смеркло. На си­ньому небі спалахнули зорі. Настала тиха українська ніч.

Дати характеристику голосних і приголосних фонем. Назвати їх диференціальні ознаки.

1.  Україна, зразковий,вогко, вибігти, легко, космос, земля, перетворюємо, обличчя, його, тінь, малюк, чер­в'як, оббити, беззубий, сім'я, дитина, герб, пригадуємо, їхати, сон, вічний, сьогодні, збігається, героїчний, тиж­невий, слов’яни, аґрус, бубон.

2.  Селянин, збіжжя, колосся, пригадую, навіки, стежка, дихаємо, глибина, центнер, ненависть, черго­вий, цегляний, полум'я, подвір'я, сніжок, в'язати, дзер­кало, іній, тайга, дядько, багаття, алмаз, заєць, бойо­вий, міжряддя, радіо, незнайомий, раптом.

Варіант 16-25

Варіант 16
Розставити в реченнях розділові знаки, зробити повний синтаксичний аналіз, накресливши схему.
1.     Погаслі вечірні вогні усі спочивають у сні.
2.     Випав гарний ливний дощ і небо тепер ясне.
3.     Ніхто так Вітчизну не любить як син трудової землі!

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2023

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.