Словосполучення

Тема: Словосполучення
Мета: повторити, конкретизувати вивчене про словосполучення, його ознаки як синтаксичної одиниці, особливості будови; розвивати творче мис­лення; виховувати повагу і любов до найдорожчих у житті людей.
Тип: урок удосконалення знань, умінь і навичок.
Обладнання: роздатковий матеріал, тлумачний словник, "вінок шани" (із ват­ману), що його будуть оздоблювати символічними "сердечками", листі­вки з побажаннями.

Хід уроку
Актуалізація чуттєво-емоційного досвіду
Учитель. Ідемо в життя з образами дорогих людей у душі. Несемо їх духовний портрет у собі й бережемо, як коштовну перлину. А поки вони ра­зом з нами - почуваємося справді щасливими. Відчувати на собі тепло надій­ної руки і слова, розділяти з ними гіркий хліб буденщини і велику радість здобутків - неоплатний дарунок долі. Батько, мати, родичі, друзі, наставники, та хто б це не був -
Велике щастя стрінути людину, Яка в твоє життя не на годину Приходить і лаштує в нім житло.
Благословляю ту щасливу днину
І вас, омріяних, єдиних,
Коли зродили у душі тепло
(О. Білаш).
Бережімо цих людей, вони найкращі, але не вічні. Даруймо їм повсякчас­ну радість, не чекаючи подяки. Чому? Уявіть на мить, що їх не стало, і все зрозумієте.
А сьогодні, згадуючи вивчене про словосполучення, будемо єднати не лише слова нашої мови з метою удосконалення знань про одну з її синтаксичних одиниць, а й спробуємо об'єднати наші найщиріші почуття у сердечну відданість дорогим і незамінним людям (демонстрування символічного вінка шани).
Конкретизація теми, мети

Актуалізація знань, умінь
Бесіда:
1. Що вивчають синтаксис і пунктуація?
2. Опрацювання запису на дошці.
Людина
Найдорожча людина
Найдорожча людина несподівано наповнила моє життя новою радістю.
Запитання і завдання
1. Зіставте вислови. Чи можна їх вважати синтаксичними одиниця­ми? Якими? Чому?
2. Що не дозволяє нам як мовцям сприймати такі вислови, скажімо, як: найдорожчий людина чи найкоштовніша (?) людина? (Граматична і смислова єдність у словосполученні).
3. На основі сказаного дайте визначення словосполучення. Наведіть приклади словосполучень.
4. У чому полягає відмінність словосполучень від слів та речень?
5. Перевірте свої міркування за контрольною карткою чи таблицею на дошці (таблицю демонструють після виявлення знань).
Відмінність між словом, словосполученням і реченням
Яку роль у мові виконує?
Чим викликана така роль?
Слово (повнозначне)
Називає предмет, дію, ознаку без додаткової інформації
Відносною обмеженістю у вираженні понять чи думок
Словосполучення
Називає предмет, дію, ознаку з додатковою інформацією
Змістовою і грама­тичною єдністю
Речення
Виражає закінчену думку
Змістовою й інтонаційною закінченістю


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.