Завдання з лексикології

1 варіант

Початковий рівень (1-3 бали) — кожна правильна відповідь оцінюється в 0, 5 балів.

1.     

До поданих слів доберіть антоніми.

Імпортний -

Фальшивий-

2.     

До поданого слова доберіть усі можливі синоніми:

Бігти -

3.     

Суфікс — це ...

4.     

До поданого слова доберіть пароніми:

Громадський -

5.     

Визначіть закінчення в слові вивчається.

6.     

Замініть подане висловлювання фразеологізмом:

Про людину, яка різко виділяється серед інших своєю поведінкою чи своїм зовнішнім виглядом.

Середній рівень (4-6 балів) — кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

1. Наведіть по 2 приклади до кожного з видів синонімів.

2. Виконайте морфемний аналіз слова нескінченність.

3. Поясніть різницю між словами у парі синонімів перст — палець.

Достатній рівень (7-9 балів) — кожна правильна відповідь оцінюється в 1, 5 балів.

Доберіть до виділеного слова синоніми. Уведіть їх у речення.

1. Хірург працював із надзвичайним натхненням і любов’ю.

2. Виконайте словотвірний аналіз слова однокореневий.

Високий рівень (10-12 балів) — 3 бали.

Складіть і запишіть невеликий текст (6–8 речень) у науковому або публі-

цистичному стилі на довільну тему, використовуючи словотворчі засоби сти-

лістики. Підкресліть відповідні слова у вашому тексті.

 2 варіант

Початковий рівень (1-3 бали) — кожна правильна відповідь оцінюється в 0, 5 балів.

1. До поданих слів доберіть антоніми.

Використаний -

Святковий -

2.     

До поданого слова доберіть усі можливі синоніми:

Повзти -

3.     

Префікс — це ...

4.     

До поданого слова доберіть пароніми:

Компанія -

5.     

Визначіть закінчення в слові записується.

6.     

Замініть подане висловлювання фразеологізмом:

Сухі теплі дні (на початку осені).

Середній рівень (4-6 балів) — кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

1. Наведіть по 2 приклади до кожного з видів антонімів.

2. Виконайте морфемний аналіз слова незалежність.

3. Поясніть різницю між словами у парі синонімів уста - губи.

Достатній рівень (7-9 балів) — кожна правильна відповідь оцінюється в 1, 5 балів.

Доберіть до виділеного слова синоніми. Уведіть їх у речення.

1. На сухому пагорбі по той бік річища маячило село, майже зо всіх боків обступлене тихим, оранжевим, як і небо, паводком.

2. Виконайте словотвірний аналіз слова багаторівневий..

Високий рівень (10-12 балів) — 3 бали.

Складіть і запишіть невеликий текст (6–8 речень) у науковому або публі-

цистичному стилі на довільну тему, використовуючи словотворчі засоби сти-

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.