Микола Хвильовий. Новела «Я (Романтика)»

 

Микола Хвильовий. Новела «Я (Романтика)»

Мета: ознайомити учнів зі змістом новели «Я (Романтика)», пояс­нити присвяту до неї, символічність образу матері, проблему вибору героя; розвивати уміння визначати жанр твору, відріз­няти реальне й уявне в ньому, характеризувати образ лірич­ного «Я»; виховувати повагу до жінки, усвідомлення переваги гуманізму над будь-якими ідеологіями.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрет Миколи Хвильового, текст новели.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, мети уроку

III. Актуалізація опорних знань

Як ви розумієте слова Максима Рильського: «Шукання Хвильового поча- :ь там, де урвалися шукання Коцюбинського»?

IV. Перевірка домашнього завдання

Коли й де народився М. Хвильовий? У якій родині? Чи можна вважати рівень його освіти високим? Де він працював?

Коли почалася літературна діяльність М. Хвильового? У яких жанрах він працював спочатку?

Назвіть першу збірку творів, яка прославила Письменника. Чим ще відзначалася діяльність М. Хвильового, крім літературної твор­чості, у період 20-х років XX ст.?

V. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу . Вступне слово

Творчість прозаїка, поета, критика, публіциста — яскравий приклад мовідданого служіння ідеї «загірної комуни», яка стала причиною тра- дії. Письменник бунтував, сумнівався, боровся, переживав, помилявся, швся. Це не могло не знайти відбиток у новелах, що побачили світ у 1923- )27 роках.

Найбільшу увагу в плані розкриття психології мрійників, романтиків рево- юційної доби заслуговує новела «Я (Романтика)», у якій розкрито душев- ий конфлікт між старим і новим. Відомий літературознавець О. Білецький ізначав, що твір «силою своєю не має собі аналогій в новітній прозі».

Уперше новелу надруковано в альманасі «Гарт» (Харків, 1924, Ч. 1). 924 р. опубліковано в збірці «Осінь»; 1932 р.— у «Вибраних творах» Г. 1).

2. Аналіз новели «Я (Романтика)»

Ідея твору: вимріяне майбутнє не може наблизити людина з роздвоєним я», ціною злочину його не побудувати. Жанр: новела.

Особливості композиції

•   пролог (лірико-романтичний зачин), що вводить читача в складний пси­хологічний світ (показана розмова матері з сином напередодні грози);

•   три частини — три різні фронтові ситуації, три різні душевні стани героя.

Словник

Амазонянки (амазонки) — у грецькій міфології войовничий народ у Малій Азії та на узбережжі Азовського моря, що складався лише з жінок.

Будда — засновник буддизму Сідхатха Гаутама (632-544 рр. до н.е.).

Версальці — тут у значенні контрреволюціонери, за аналогією до зосеред­жених у Версалі контрреволюційних військ на чолі з А. Тьєром і М. Мак- Магоном для боротьби проти Паризької комуни 1871 р.

Конфуцій — давньокитайський філософ, педагог і політичний діяч.

Лаотсе (Лао-цзи) Лі Ер (УІ-У ст. до н.е.) — китайський мислитель.

Магомет (Мухаммед) — засновник ісламу.

Месія — у релігійному вченні посланець Бога, який здійснить спасіння людства.

Синедріон — рада старійшин, вищий державний орган із політичними й судовими функціями в древній Іудеї. Тут — рада, вищий орган.

Теософи — прихильники теософії, релігійно-філософського вчення про можливість «безпосереднього осягнення бога» за допомогою містичної інтуї­ції та одкровення, безпосередніх контактів із потойбічними силами.


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.