Складнопідрядні речення

 

Визначити тип підрядних частин у складно­підрядних реченнях.

І. 1. А чи сумуєш ти від того, що в нас в садку не­має пташок співучих, не чуть пісень сріблястих про ночі зоряні, про сонце, про кохання? 2. А проте я не боюсь їх і добре знаю, хто вони. 3. Якось не помітили, коли почала йти, ішла й пройшла перед очима вся череда. 4. Тарас Шевченко ще змалку ку­пався у тих віршах невідомих поетів, що звуть їх на­родними піснями. 5. Тільки той, хто засвоює мовну культуру в усій її сукупності й багатогранно­сті, здатен стати творцем мовних цінностей і найпов­ніше виразити себе як особистість у будь-якій галузі суспільної діяльності. 6. Обмеження сфер, де викорис­товується національна мова, приводить до знекровлен­ня культури.

7. Психологи досліджують, від якого мо­менту починається спілкування людини з навколиш­нім світом, коли дитина починає сприймати, розрізня­ти звуки людської мови.

I.      1. Досліджуючи співвідношення мови і культури, вчені детально зупиняються на функціях, які виконує мова в суспільстві. 2. Що за літо заробить Мотря, те за зиму й проживуть. 3. І здається малому, що там — край світу. 4. Забув про школу Шевченко, думав за нове і яка то доля буде в маля­рах. 5. Кажуть же, що народився такий, що волю в панів одніме... Хто знає —може, це й він. 6. Він знав усе, що робиться на селі. 7. Кож­ний політичний діяч приречений на поразку, якщо його робота позбавлена постійного спілкування з людь­ми.

II.    1. Дівчина співала стиха та виразно про того сироту-наймита, що не має в світі роду. 2. Перше горе, що отруїло хлопцеве серце,— злидні та праця покла­ли матір в домовину. 3. Творчість рідною мо­вою — це спілкування і зі своїми сучасниками, і з по­передніми поколіннями, які створили культурний шар духовності народу. 4. Чув щось важке у собі і не хотів признатись, що то образа. 5. Найгеніальніший драматург не здатний вимислити більш гострі, неймовірні, але жахливо правдиві колізії, аніж ті, що є канвою біографії Шевченкової. 6. З-по­між найвищих оцінок, якими означено талант і одер­жимість Лесі Українки, є й така — прометеївського роду. 7. Треба нам, письменникам, треба го­ворити так, щоб і недруги вивчали нашу мову, аби читали нас в оригіналі. 8. Ти соромишся рідної ма­тірної мови? Це ще нічого. Я знала виродка, що цу­рався жінки, що привела його на світ.

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.