Підрядний зв’язок слів у словосполученні

 

Вправа 1. Знайдіть головне і залежне слово в кожному словосполученні. Змінюйте го­ловне слово. Чи впливає це на зміну форми залежного слова в кожній з трьох груп словосполучень? Які слова у словосполученні (головне і залежне чи тільки головне або тільки залежне) можуть бути незмінними словами?

Новий рік, десята година, моє життя, чаруючі мелодії, розв’ язати задачу, виїхав з міста, милуватися краєвидом, уважний до всіх, упевнено відповідати, сидів мовчки, незвичайно щедрий, прочитати двічі.

Розрізняють три основні способи підрядного зв'язку слів у сло­восполученні: узгодження, керування і прилягання. Узгодженням називається такий спосіб зв'язку між слова­ми, коли залежне слово вживається в тому самому роді, числі, відмінку або особі, що й головне слово.

Наприклад: у словосполученні весняна вода залежне слово вес­няна узгоджується з головним словом вода в роді, числі й від­мінку.

При узгодженні зміна форми головного слова обов'язково ви­кликає зміну форми залежного слова. Наприклад: видатна подія, видатної події, видатними подіями; наш край, нашого краю, нашим краєм.

Керуванням називається такий спосіб зв'язку між словами, коли залежне слово (без прийменника чи з прийменником) ста­виться при головному слові у певному відмінку.

Наприклад: 1) у словосполученні штурмувати греблю головне слово штурмувати вимагає, щоб залежне слово греблю стояло в знахідному відмінку без прийменника; 2) у словосполученні виїхали на Алтай залежне слово Алтай вжите у знахідному відмінку з прийменником на. При керуванні зміна форми головно­го слова не викликає зміни форми залежного слова. Наприклад: любить природу, любив природу, люблять природу. Приляганням називається такий спосіб зв'язку між сло­вами, коли залежне слово, будучи незмінним, зв'язується з го­ловним лише за змістом.

Прилягають звичайно прислівники, неозначена форма дієслова і дієприслівники. Наприклад: 1) у словосполученні штурмувати бурхливо прислівник бурхливо прилягає до дієслова штурму­вати; 2) у словосполученні навчилися читати неозначена форма дієслова читати прилягає до дієслова навчилися; 3) у словоспо­лученні ішли співаючи дієприслівник співаючи прилягає до діє­слова ішли.


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.