Є. Плужник. «Вчись у природи творчого спокою...», «Ніч... А човен – як срібний птах!», «Річний пісок...»

Мета: продовжити ознайомлювати школярів із творчістю Є. Плуж­ника; сприяти виробленню в учнів уміння працювати з додат­ковою літературою, поглибити навички ідейно-художнього аналізу поезії; виховувати високі духовні цінності.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання: портрет письменника, картки для письмової роботи.

ХІД УРОКУ
Організаційна частина
Мотивація навчально-пізнавальної діяльності (оголошення теми, мети й завдань уроку)
Перевірка, оцінка й корекція раніше засвоєних знань, навичок і вмінь

1. «Міні-інтерв'ю». Робота в парах («журналіст» — « письменник»)
У діалозі повинно бути 4—5 питань. Кожна наступна пара учнів питання, що вже прозвучали, повторювати не може. Наприклад:
—   Євгене Павловичу, де й коли зи народилися?
—   Я народився 26 грудня 1898 року в слобідці Кантемирівка Богучар- ського повіту Воронезької губернії в сім'ї дрібного торгівця.
—   Скажіть, будь ласка, у яких навчальних закладах Ви навчалися?
—   Учився в сільській школі, потім у кількох гімназіях — у Богучарі, Рос­тові, Боброві, у Київському ветеринарно-зоотехнічному інституті, пізніше — у Київському музично-драматичному інституті ім. М. Лисенка.
—   У діяльності яких організацій Ви брали участь?
—   В Асоціації письменників (Аспис), що об'єднувала тоді всю «непролетар- ську» літературу Києва, пізніше став членом письменницької групи «Ланка», яка 1926 р. перетворилася на «Марс» (Майстерня революційного слова).
—   Де й коли були опубліковані Ваші перші українські вірші?
—   Перші українські вірші були опубліковані 1923 р. в київському жур­налі «Глобус» під псевдонімом Кантемирянин (від назви рідного села).

2. Письмова робота за картками. Заповнити анкету письменника

3. Повідомлення про річища модерних стильових течій, у яких розвивався талант поета


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.