Прикладка як різновид означення

Вправа 1. Що ви знаєте про слова, написані через дефіс? Чи можна уважати означеннями? На які питання вони відповідають? Що означають?

1. І нарек­лись героями Дніпра воїни-герої (Тич..) 2. Чеська красуня-столиця вирувала радісною повінню свята (Гончар.). 3. Інженери-дослідники прибули на будівництво Байкало-Амурської магістралі (О. Лупій.). 4. Наперед вийшов велетень-рибалка, він ніс жмут мотуззя (Ю. Яновський). 5. Тоді загорілися іскри в чорних очах красеня-юнака (І. Ле).

Прикладкою називається означення, яке виражається імен­ником, дає предметові другу назву і відповідає на питання який?

Прикладка є різновидом означення. Прикладки вказують на професію, рід занять, вік, національність, виступають власними назвами міст, сіл, рік, озер, багатьох інших предметів. Наприк­лад: 1. Я в пошані у людей, героїня-мати. (О. Ол.) 3. У жовтні 1964 року стартував у космос багатомісний ко­рабель «Восход».

Прикладка буває непощирена (виражена одним словом): Всіх владарка-ніч покорила. (Л. Укр.) і поширена (вира­жена стійким сполученням слів): Знаменита панорама «Оборо­на Севастополя» збуджує в уяві кожного героїчне минуле у всій його величі. (Цюпа.)

З двох іменників — власного імені людини і загальної назви — прикладкою здебільшого буває загальна назва: інженер Петрен­ко, Галя-учениця. Коли ж власна назва не є ім'ям людини, то прикладкою звичайно виступає власна назва: гора Ельбрус, річка Південний Буг.

Прикладка узгоджується з пояснюваним словом — членом ре­чення у відмінку, роді й числі або тільки у відмінку, наприклад: Жінка-мати (яка саме жінка?): узгодження в роді, числі і відмінку; магазин (який?) «Дзеркальний»: узгодження у відмінку й числі; місто Кіровоград: узгодження тільки у відмінку. Якщо прикладка виступає назвою залізничної станції, порту, журналу і под., то, як правило, така прикладка вживається тільки в на­зивному відмінку і, отже, не може узгоджуватися з пояснюва­ним словом у непрямих відмінках, наприклад: поблизу станції (якої?) «Лівобережна», в журналі (якому?) «Ланруж».

Вправа 2. Спишіть. Підкресліть прикладки. Чим вони виражені і яким способом зв'язку з'єднані з пояснюваними словами?

1. І гірко плаче Ярославна в Путивлі-граді на валу. (Мал.) 2. А дівчина-сиротина6 у наймах марніє. (Шевч.) 3. Знову, ластівочко-серце, ти вернулась. (Граб.) 4. Очі-гудзики дивилися просто перед собою. (Смолич.) 5. Виступає круглий місяць з сестрою-зорею. (Шевч.)

Розділові знаки при прикладках

1.  Якщо непоширена прикладка і пояснюване слово є загальними назвами, то між ними ставиться дефіс, наприклад: 1. Це був проект великого міста-саду. (Смолич.) 2. Мчать кораблі- ракети, путь до зір лягла. (Луц.)

2. Дефіс ставиться, коли непоширена прикладка (загальна назва) стоїть після пояснюваного слова — власної назви, наприклад: Мрії про вольність були тим повітрям, яким дихав Пушкін-ліцеїст. (Рильський.)

Примітка: Дефіс не ставиться після загальноприйнятих слів-звертань громадянин, товариш та ін., наприклад: Громадяни пасажири, ваші проїзні квитки?

3. Прикладки — власні назви газет, журналів, книг, підприємств і т. п. пишемо з великої букви і беремо в лапки, наприклад: газета «21-й канал», журнал «Максим», книга «Молоко з кров’ю», підприємство «Сонола».

Вправа 3. Спишіть, підкресліть прикладки. Чому одні прикладки пишуться через дефіс, інші — окремо від пояснюваного слова?

І. Велетнем металургійної індустрії називають завод «Криворіжсталь». (Газ.) 2. Наші хлопці- чорноморці в штормах побули. (Воронько.) 3. Річка Дніпро — одна з найбільших судноплавних річок світу. (Газ.) 4. Літак Ту-144 — велике досягнення наших авіаконструкторів. (Газ.)

Вправа 4. Доберіть до слів дівчата, інженери по три-чотири прикладки і запишіть. Із утвореними сполученнями (на вибір) складіть і запишіть чотири речення.

Вправа 5. Складіть і запишіть по п'ять словосполучень: а) з пояснюваного слова і прикладки; б) з пояснюваного слова і узгодженого означення.

Зразок. Сяйво-золото — золоте сяйво.

 

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.