Комплексна контрольна робота. Варіант 9

Варіант 9

1. Визначте рядок, у якому подані лише словосполучення
А корисна справа, збитися з дороги, бажати щастя, кава по-турецьки
Б вірна відповідь, сховати за його спиною, хочу вчитися, позичити очі у Сірка
В під дерев’янимстолом, вчити старанно, брати приклад, осінь прийшла
Г під столом, ні туди ні сюди, золотий день, мій зошит

2. У якому рядку всі слова пишуться з м’яким знаком?
А запоріз…кий, людс…кіст…, по-німец…ки
Б робітниц…, Рад…чук, мен…ший
В вікон…ця, нян…ка, с…міх
Г перед…ній, дон…ка, перевір…те
3. Укажіть, якого стилю немає в українській мові
А офіційно-ділового
Б офіційного
В конфесійного
Г наукового
4. Написання якого слова не відповідає нормам правопису
А Єгор’євськ
Б мало-помалу
В душа в душу
5. Поясніть значення фразеологізму «гордіїв вузол»
А вирішити складне, заплутане питання прямим способом
Б про людей, які вміють влучно говорити
В дратувати кого-небудь
Г бути першим
6. Двоскладним називається речення, у якому
А є всі другорядні члени речення
Б є підмет і присудок
В є лише підмет
Г є лише присудок
7. Прикладка – це
А особлива форма дієслова
Б різновид означення
В особлива частина мови
Г різновид підмета
8. Правила вживання великої літери дотримані в рядку
А Леонардо Да Вінчі, Хабаровський Край, Підмосков’я, Віттова хвороба
Б Президент України, Ректор, Дон Жуан, Барбі
В Сен-Сімон, Китайська Народна Республіка, Ібн Русте, Перун
Г Цукерки «червоний мак», Сізіфова праця, зевс, Чумацький Шлях
 
9. Непоширену обставину НЕ треба відокремлювати комами в реченні (розділові знаки пропущені)
А  Не піймавши не кажи що злодій.
Б  Рушниця в його руках стріляла не хиблячи.
В  Посеред плеса вода мов сказившись починала хлюпати й кружляти.
Г  Хлопці прокинувшись нагодували й напоїли коней.
10. Граматична помилка допущена в реченні
А  Коли світило яскраве сонце, я вийшов з дому.
Б  Яскраве сонце засліпило мене, коли я виходив з дому.
В  Виходячи з дому, я мружився від яскравого сонця.
Г  Виходячи з дому, мене засліпило яскраве сонце.

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.