захар беркут

ІІ

1.    Виділіть вузловий художній засіб, на основі якого автор розкриває глибину душевних переживань За­хара Беркута. Вмотивуйте відповідь.

«Німо, непорушно, мов дерев'яні стовпи, стояли на бе­регах, навіть найзаповзятіші не могли без дрожі, без зойку, без сліз глядіти на ту громадську загибель людей».

II

2.    Визначте, за допомогою якого художнього засобу автор розкриває глибину душевних переживань За­хара Беркута. Вмотивуйте відповідь.

«Старий Захар, досі такий сильний і незламний, те­пер тремтів, мов мала дитина і, закривши лице руками, ридав тяжко».

Мета: допомогти учням зрозуміти сюжет твору, навчи­ти визначати сюжетні лінії; розкрити роль художніх за­собів у творенні образів героїв повісті; розвивати навичкй виразного читання, переказування, коментування прочи­таного; вчити аргументовано висловлювати власну думку щодо прочитаного; навчити учнів визначати вузлові про­блеми твору; виховувати почуття патріотизму, гордості за український народ.

Хід уроку

Повідомлення теми й мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності школярів.

Слово вчителя.

 Мета: навчити учнів аналізувати вчинки героїв; розви­ти навички аналізу епічного твору; виховувати здатність робити правильний вибір у складних життєвих ситуаціях.

Хід уроку

Повідомлення теми й мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності учнів.

Актуалізація опорних знань. Метод «прес».

Робота в групах.

Мета: допомогти учням глибше засвоїти зміст повісті, її провідні мотиви, головну думку; навчити дітей характе­ризувати образи, добираючи влучні деталі, складати план; розвивати навички аналізу епічного твору та розв'язування проблемних питань; виховувати почуття патріотизму, пози­тивне ставлення до вірності і дружби як загальнолюдських моральних цінностей

Хід уроку

Повідомлення теми й мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності учнів.

Актуалізація опорних знань.

Ігрова ситуація «Ланцюжок думок».

Мета: допомогти учням зрозуміти сюжет твору, навчи­ти визначати сюжетні лінії; розкрити роль художніх за­собів у творенні образів героїв повісті; розвивати навичкй виразного читання, переказування, коментування прочи­таного; вчити аргументовано висловлювати власну думку щодо прочитаного; навчити учнів визначати вузлові про­блеми твору; виховувати почуття патріотизму, гордості за український народ.

 Мета: ознайомити учнів із творчим і життєвим шля­хом письменника; розкрити історичну основу повісті; розвивати навички сприймання тексту на слух, відбору головного, його аналізу; удосконалювати вміння виразно читати описи (пейзажі, портрети), монологи; виховувати любов та повагу до славних предків — незламних духом захисників вітчизни.

Обладнання: портрет І. Франка, ілюстрації до творів письменника, виставка книжок І. Франка.

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.