Тарас Шевченко. «Ісаія. Глава 35 (Подражаніє)»

Мета: розкрити зміст поезії, показати багатство її різнома­нітної лексики, ставлення поета до релігії і віри; роз­вивати в учнів любов до поезії, уміння відчувати красу поетичного слова; виховувати в них високі моральні й духовні якості.
Обладнання: Біблія, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання
МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ
Виразне читання уривка з поезії Т. Шевченка «Стоїть в селі Суботові...»:
...Встане Україна. І розвіє тьму неволі, Світ правди засвітить, І помоляться в неволі Невольничі діти.
Оголошення теми, мети та завдань уроку.
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Виразне читання Біблії.
Розділ 35 («Блаженство Божого народу по муках»). Книги проро­ка Ісаї:
«Звеселиться пустиня та пуща, і радітиме степ, і зацвіте, мов троянда,— розцвітаючи буде цвісти та радіти, буде втіха також та співання, бо дана йому буде слава Лівану, пишнота Камелу й Сарону,— вони бачитимуть славу Господа, велич нашого Бога!*
Виразне читання поезіїТ. Шевченка «Ісаія. Глава 35 (Подражаніє)"

Аналіз поезії.
1. Порівняти розділ 35 («Блаженство Божого народу по муках») Книги пророка Ісаї з «Подражанієм» Шевченка.
2. Які образи з Біблії Шевченко використав у своєму переспів: без змін?
3.  Які біблійні образи зазнали змін?
4. Які нові образи ввів поет у свій твір?
5. До яких художніх засобів вдався Шевченко з метою створити в читача враження, що в його переспіві з Біблії йдеться про майбутню волю і щасливе життя саме українського народу?
6. Простежити за змінами ритмомелодики поезії. Чи пов'я­зані вони зі змінами в розвитку сюжету твору? Довести свою думку.
7. Схарактеризувати колористичне забарвлення першої частини твору. Чи можна сказати, що вибір кольорів — художній прийом, застосований поетом? Довести це.
8. Визначити вислови з поезії, що стали крилатими.
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.