Контрольна робота: Біблія, «Слово о полку Ігоревім»

Контрольна робота: Біблія, «Слово о полку Ігоревім»
Мета: тематичне оцінювання рівня знань учнів
Обладнання: індивідуальні завдання.

ХІД УРОКУ
ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ЧОТИРМА РІВНЯМИ
І РІВЕНЬ
Зизначити, чи правильне твердження.
1. Про життя Ісуса Христа докладно розповідається в Новому За­повіті.
 Так        Ні
2. «Слово...» — це літопис Київської Русі часів Володимира.
Так                                  Ні
3. Автором «Слова...» є князь Ігор.
Так                                  Ні
4.       Книгою книг називають:
а)  літописи;
б)  Біблію;
в)  збірники народних пісень.
5. Біблія складається:
а)  із Старого Заповіту;
б)  Старого і Нового Заповіту;
в)  Нового Заповіту.
6. Звернення до Бога у формі пісні — це за жанром:
а)  псалом;
б)  псалтир;
в)  притча.
7. Короткий влучний вислів морально-повчального змісту — це:
а)  сенимент;
б) сентенція;
в)  присвята.
7. Жанр церковної ораторської прози, де викладені світоглядні моральні принципи, зокрема християнського вчення — це:
а)  доповідь;
б)  притча;
в)  проповідь.
8. Джерелом професійної драматургії є:
а)  народна дума;
б)  народна пісня;
в)  народна драма.
9. «Слово о полку Ігоревім» розповідає про події:
а)  1183 р.;
б)  1061 р.;
 в) 1185 р.
10. «Слово...» — це пам'ятка літератури:
а)  давньої української;
б)  прадавньої української;
в) нової української.
11. У «Слові...» розповідається про похід Ігоря проти:
а)  татар;
б)  хозарів;
в)  половців.                                                                    
12. «Золоте слово» промовив князь:
а)  Святослав;
б)  Володимир;
в)  Ігор.
ІІ рівень
Дати стислу відповідь на питання.
1. Дописати речення й пояснити значення крилатих виразів, узя­тих із Біблії. Хто не працює... Зарити талант... Не судіть... Не сотвори собі... Хто взяв меча... Любіть ближнього свого...
2. Яку книгу називають книгою книг і з яких частин вона скла­дається?
3. Про що говорив Ісус Христос у своїй Нагірній проповіді?
4. Що таке псалом і як називається збірник псалмів?
5. Про що йдеться у «Притчі про сіяча»?
6. Чому князь Ігор зазнав поразки? (За «Словом о полку Ігоревім»).
7. У чому суть «Золотого слова»? (За «Словом о полку Ігоревім»).
8. Як ви розумієте вираз «Іудин поцілунок»?
ІІІ рівень
Дати розгорнуту відповідь на питання.
1. Чому народ продовжує любити й шанувати князя Ігоря, незва­жаючи на його поразку?
2. Доведіть, що «Слово...» — це не літопис, а художній твір.
3. Чому Біблія має великий вплив на розвиток культури взагалі і літератури зокрема?
4. Доведіть, що центральним героєм «Слова...» є народ.
5. Визначте жанр «Слова...» і доведіть свою думку.
6. Скласти речення з поданими виразами, уживши їх як крилаті слова з Біблії.
Голодні і спраглі (Матвій, 5:6),. Лікарю, вилікуйся сам (Лука, 4 : 23). Збудувати свій дім на піску (Матвій, 7:2). Тайне стане явним (Марко, 4 : 22). Шукайте і знайдете (Матвій, 7 : 7). Віра без діла мертва (Послання Якова, 1 : 20). Будьте, як діти (Матвій, 18 : 3). Тьма кромішна (Матвій, 25 : ЗО).
iv рівень
Написати твір на одну з тем: «Слово о полку Ігоревім» – визначна пам ятка літератури.
Для чого людині треба мати добре ім'я? (За «Книгою припові- | стей Соломонових».)
Яким я уявляю князя Ігоря? (За «Словом о полку Ігоревім».) Чому не слід судити ближніх своїх? (За Свангелієм.) Мої міркування щодо Нагірної проповіді Ісуса Христа.

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.