Повість Марка Вовчка «Інститутка». Образи селян-кріпаків. Типовий образ панночки-інститутки

Мета: ознайомити учнів з повістю як визначним твором української антикріпосницької прози, показати суть протиставлення добра і зла, дати характеристику образів; виховувати в учнів високі моральні якості, людяність, милосердя, порядність, уміння критично оцінювати власні вчинки.
Обладнання: ілюстрації до творів Марка Вовчка з комплекту кар­тин, підручник, тексти.

 ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання.
Бесіда за творчістю Марка Вовчка.
1. Назвіть за складеною хронологічною таблицею найважливіші віхи в житті письменниці.
2. Дайте характеристику «Народних оповідань».
3. У чому реалізм творів письменниці?
4. Наведіть визначення оповідання. Чим воно відрізняється віт повісті?

МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
Вступне слово вчителя.
Враження майбутньої письменниці від перебування в харківсь­кому пансіоні дало поштовх до написання «Інститутки», у якій вона зобразила одну з випускниць інституту шляхетних дівчат. Під мас­кою гарненької панянки, що вміє належним чином «подати» себе в панському товаристві, криється жахлива внутрішня сутність лк>- дини — носія зла.

СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Стислий переказ змісту твору.
Пояснення вчителя за планом.
1.  Характеристика Устини.
2. Характеристика панночки-інститутки.
3. Образи Назара та Прокопа.
Бесіда з учнями.
1. Чи мали рацію дівчата-кріпачки, називаючи кохання інститутки і лікаря чудним?
2. Яка життєва мета інститутки?
3. Хто з персонажів твору найближче до образів жінок-страдниць Шевченка? Чому?
4. Чому про події, що відбуваються у творі, розповідає кріпачка Устина, їх свідок і учасник?
5. Чи легко визначаються елементи сюжету у творі?
6. Чому виступ Прокопа проти панів є кульмінаційним момен­том твору?
7. Що найбільше зближує стару і молоду пані: родинні зв'язки чи світогляд?
8. Чим поясните страх старої пані перед внучкою?
9. Як слід розуміти втечу Назара з села?
10. Яку роль у розкритті ідейного змісту повісті відіграють обра­зи москаля-кухаря, москаля-кантоніста та москаля — вчите­ля Прокопа з військової науки? Чого більше у їхніх долях — спільного чи відмінного?
11. Чому саме таку назву дала Марко Вовчок своєму твору?

Словникова робота.
Типовий образ — це яскравий персонаж, індивідуальні вла­стивості якого поєднані з найхарактернішими рисами людей певної групи (за соціальним станом, характером тощо). Отже, типовий об­раз — це художнє узагальнення, подане у вигляді цілком конкрет­ної особи. Образ вважається типовим, коли він відповідає історич­ним обставинам певного часу.
Характер (від грецьк. — особливість, ознака) — відтворений в літературі образ людини. Художньому характеру властиві загальні риси, що об'єднують його з іншими персонажами, та індивідуальні особливості поведінки, які роблять його несхожим на інших, само­бутнім. У творі характери діють у певних обставинах, тобто на тлі побутових, суспільних умов.
Повість — епічний прозовий твір значного обсягу, сюжет яко­го більш розгорнутий, ніж в оповіданні, але менш складний і розга­лужений, ніж у романі. У повісті багато персонажів, та в центрі уваги — життя головного героя. Тому сюжет повісті найчастіше однолінійний.
 ДОМАЩНЄ ЗАВДАННЯ
Скласти асоціативне гроно образу інститутки. Чи можна виділити позитивні риси в характері героїні?
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.