І. Котляревський. «Наталка Полтавка»

Тема: І. Котляревський. «Наталка Полтавка»
Мета: розкрити учням кра­су твору, ознайомити зі змістом п'єси; розвивати образну уяву, вміння самостійно висновувати; ви­ховувати доброзичливе ставлення до людей, до членів своєї сім'ї.
Обладнання: записи оперних партій з опери «Наталка Полтавка» М. Лисенка або пісень із п'єси, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання.
Письмова робота: читання і коментування виписаних прикладів з поеми.
Зв'язне висловлювання на тему.
1. Використання в поемі усної народної творчості.
2. Вживання в «Енеїді» різноманітних синонімів, однорідних членів речення.
3. Строфічна будова і віршовий розмір поеми.
4. Зв'язок поеми з попередньою літературою.
5. Значення «Енеїди» Котляревського.
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Виразне читання за ролями фрагментів п'єси.
1. Перша дія: а) зустріч возного з Наталкою; б) діалог виборного і возного; в) розмова Наталки з матір'ю.
2. Друга дія: а) зустріч Миколи і Петра; б) зустріч Наталки і Петра
Бесіда з учнями.
1. Що знаходиться в центрі уваги автора п'єси?
2. Яка причина тривалої розлуки Петра і Наталки?
3. Чому мати хоче віддати Наталку за нелюбого дочці возного?
4. Яка роль Миколи в п'єсі, з якою метою введено цю дійову особу?
5. Чим подобається вам Наталка?
6. Які прислів'я і приказки з п'єси ви запам'ятали?
7. Що характерного в мові возного?

Словникова робота

Драматичний твір (від грецьк.— дія)— літературний твір, побудований на діях та висловлюваннях персонажів і здебільшого призначений для сценічного виконання. Разом з тим має художню цінність і як твір для читання. Авторські зауваження в драматич­ному творі містяться лише в коротких ремарках. Події в ньому розгортаються послідовно (експозиція, зав'язка, розвиток дії, куль­мінація, розв'язка). Відрізняють зовнішню дію, тобто вчинки пер­сонажів, і внутрішню дію — зіткнення ідей, поглядів, життєвих позицій, виражене в діалогах, суперечках. Основним зображально-виражальним засобом драматичного твору є мова дійових осіб (діа­логи, монологи). Драматичні твори поділяються на окремі жанри: драма (соціально-побутова, психологічна, історична), трагедія, ко­медія, водевіль.

Композиція (від лат.— складання, з'єднання) драматичного твору — це послідовність розгортання дії п'єси. Основні компо­зиційні елементи твору: експозиція, з якої дізнаємося про час і місце дій, одержуємо перше уявлення про персонажів; зав'язка — ви­никнення конфлікту, що зумовлює подальшу дію; розвиток дії — події, спричинені конфліктом; кульмінація — вирішальна подія, яка виявляє найбільше загострення конфлікту; розв'язка — на­слідки подій, що відбулися в п'єсі. У п'єсі І. Котляревського «На­талка Полтавка» експозицією є перша поява Наталки, її розмова з возним, зав'язкою — розмова Наталки з матір'ю. Розвиток дії — події до появи Петра, кульмінація — поява Петра, розв'язка — заключна сцена.

Завдання
1. Визначити і записати тему п'єси «Наталка Полтавка». (Драма кохання бідної дівчини-селянки, яка відстоює своє право на щастя).
2. Записати композицію «Наталки Полтавки».
3. Виписати позитивних і негативних персонажів п'єси.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Виписати цитати до характеристики Наталки (як вона сама себе характеризує, як її характеризують виборний і мати). Виписати три при­казки або три прислів'я з мови дійових осіб і вказати, кому вони належать.
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.