Українська література

1. Скільки років було Марії, коли померли її батьки?

А. 8.

Б. 6.

В. 9.

Г. 16.

Логічним наслідком національно-визвольних змагань весни 1917 року в Україні після Лютневої революції в Росії було утворення Центральної Ради, яка своїми універсалами проголошувала необхідність власної держави – спершу як автономної, а потім і самостійної.

Друга частина поеми постає як різкий контраст до піднесеного сприйняття надії та втілення мрії про відродження нації. Це трагедія поневолюваного століттями народу, в середовищі якого на догоду імперським амбіціям та заради власної наживи і пристосуванства формувалась психологія зрадників національних інтересів.

 

Незабаром виповниться два десятиліття, як Україна стала самостійною державою. Здійснилась одвічна мрія народу, наступили роки непростого процесу становлення національної самосвідомості, духовного відродження.

Леся Українка – літературний псевдонім Лариси Петрівни Косач (Квітки) (13 (25).02.1871 – 19.07 (1.08).1913), великої української поетеси та драматурга.

Леся народилась у родині українських інтелігентів Петра Антоновича Косача та Ольги Петрівни Косач (з роду Драгоманових). Петро Антонович – юрист за фахом, випускник Київського університету, більшу частину життя служив у Волинській губернії в установах у справах селян. Він був членом київської «Старої громади», де познайомився з Михайлом Петровичем Драгомановим та його молодшою сестрою Ольгою.

1 варіант

1 рівень (кожна правильна відповідь оцінюється 0,5 балів – усього 3 бали)

1. 

І. Франко народився в селі:

А. Сиротинці.

Б. Нагуєвичі.

В. Ясениця-Сільна.

Г. Дрогобичі.

2. Ким був батько Івана Яковича?

А. Стельмахом.

Б. Учителем.

В. Священиком.

Г. Ковалем.

1. 

Хорей (гр. – хор) – двоскладова стопа з наголосом на першому складі.

 Білий місяць, чорним перевитий,

 Хмари за вікном у небі в'ються...

 Я люблю, коли є в домі діти,

І коли вони вночі сміються...

2. Ямб (гр. – напасник) – це двоскладова стопа з наголосом на другому складі.

Парне: ААББ.

З голоду й нужди вмирає мужик,
Крадіж, рабунки, весь край – один крик.
Мати вбиває голодну дитину.
Батько кидає кохану родину

(І. Франко)

Перехресне: АБАБ.

Я хочу на озеро Світязь,
в туман таємничних лісів.
Воно мені виникло звідкись,
у нього сто сот голосів.

(Ліна Костенко)

Кільцеве, охоплююче, оповите: АББА.

1. До якого міста переїхала родина Ліни Костенко, коли їй було 6 років?

А. Одеса.

Б. Ржищев.

В. Київ.

Г. Москва.

2. Який навчальний заклад закінчила поетеса?

А. Київський університет ім. Т. Шевченка.

Б. Московський літературний інститут.

В. Київський педагогічний інститут.

Г. Київський авіаційний університет.

3. Ким був батько Ліни Василівни?

А. Лікарем.

Мета: 1) формування літературної компетентності (учень уміє визначати проблематику та ідейно-філософський підтекст оповідання; аналізує образи, наводячи приклади з тексту; пояснює фактори, що вплинули на формування В. Винниченка як особистості та митця);

2) розвиток навичок спілкування та мислення високого рівня;

3) виховання поваги до художнього слова як увічненого для поколінь досвіду життя людини, її думок, переживань; патріотизму.

 

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.