Конспекти уроків

 

Ні! я хочу крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись,

Жити хочу! Геть думи сумні!

Леся Українка

 

Пантелеймон Куліш був одним із найактивніших діячів українського руху 40—90-х років минулого століття. Невтомний подвижник української культури — письменник, критик, публіцист,етнограф, видавець, автор першо­го українського фонетичного правопису, — він відстоював право українського народу на літературу рідною мовою, доводив перспективність українського красного письменства як національного і самобутнього, прагнув об'єднати українське громадянство навколо ідеї національно-культурного відродження. Захоплення українською ідеєю викликало потік звинувачень на адресу Куліша з боку офіційного радянського літературознавства, і довгий час чорне тавро українського буржуазного націоналіста супроводжувало ім'я талановитого митця. Тепер, в період розбудови незалежної української держави, настав час переглянути і переоцінити величезний творчий доробок автора.

 

Навколо радощів так мало…

Який у чорта «днів бадьор»,

Коли ми крила поламали

У леті марному до зорь.

В.Сосюра.

Мета:  - визначити високий патріотичний пафос поеми;

-         з'ясувати проблему вождя і народу в «Мазепі»;

-         розвивати навички аналізу творів;

-         виховувати в учнів почуття патріотизму та поваги до Батьківщини.

 

Нащадки безсторонні

простять мені і помилки, й вагання,

і пізній сум і, і радість передчасну…

Є.Плужник

Мета: - засвоїти основні віхи життя поета;

-         визначити філософські мотиви лірики Є.Плужника;

-         розвивати навички виразного читання поетичних творів;

-         виховувати в учнів любов та повагу до художнього слова.

 

             ПЛАН

1. Характерні особливості перехідної доби кінця ХІХ – початку ХХ ст.

2. Визначальні риси модернізму.

3. Етапи розвитку модернізму

4. Течії модернізму

5.Тематика та проблематика модерністичної творчості.

 

Мета: ознайомити школярів із новелістикою М. Хвильового й навчити порівнювати життєвий шлях митця зі змістом його творів, висловлювати міркування про своєрідність творчої манери письменника, що є виявом імпресіоністського стилю української літератури; плекати почуття високого громадянського обов’язку.

Тип уроку: позакласне читання.

Обладнання: портрет М. Хвильового, відеозаписи кінострічок, фотоілюстрації м. Тростянця за життя М. Хвильового, епіграф.

Невже я зайвий чоловік тому,                                         ................

Що люблю безумно Україну?

М. Хвильовий

 

Микола Хвильовий. Новела «Я (Романтика)»

Мета: ознайомити учнів зі змістом новели «Я (Романтика)», пояс­нити присвяту до неї, символічність образу матері, проблему вибору героя; розвивати уміння визначати жанр твору, відріз­няти реальне й уявне в ньому, характеризувати образ лірич­ного «Я»; виховувати повагу до жінки, усвідомлення переваги гуманізму над будь-якими ідеологіями.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрет Миколи Хвильового, текст новели.

Розвиток української прози 20-х років XX ст. Микола Хвильовий. Біографія письменника
Мета: дати загальну характеристику розвитку української прози 20-х років XX ст., її представників; ознайомити учнів із жит­тєвим і творчим шляхом Миколи Хвильового, розкрити його роль у літературному житті 1920-х років; розвивати навики роботи з літературою, уміння аналізувати й узагальнювати факти; виховувати в учнів активну життєву позицію, інтерес до творчості М. Хвильового. Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання: виставка творів письменників-прозаїків 20-х рр. XX ст., муль­тимедійний додаток про життєвий і творчий шлях М. Хвильо­вого, портрет митця.
Україна кипіла, як величезний казан на безперестанному шаленому вогні, і в цім казані виварювались думки й почуття, наново перетворювались світогляди, дивно змінювалися люди.
Тим-то літературні явища цієї доби становлять надзвичайно строкату картину.
О. Білецький

Мета: продовжити ознайомлювати школярів із творчістю Є. Плуж­ника; сприяти виробленню в учнів уміння працювати з додат­ковою літературою, поглибити навички ідейно-художнього аналізу поезії; виховувати високі духовні цінності.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання: портрет письменника, картки для письмової роботи.

Мета: вивчити творчу біографію Є. Плужника, проаналізувати поезію «Для Вас, історики майбутні...»; розвивати вміння сприймати явища, події в зіставленні, порівнювати їх; виховувати любов до Батьківщини.                                                                                                 
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: словник літературознавчих термінів, епіграф.    

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.