Правила пунктуації: лапки, багатокрапка

Лапки

 

Лапки використовуються для виділення індивідуаль­них назв газет, журналів, книг, заводів, фабрик, коопе­ративів, товариств, об'єднань тощо, якщо ці назви йдуть у тексті поряд із загальними словами: газета «Літератур­на Україна», газета «Самостійна Україна», газета «Слово», журнал «Слово і час», видавництво «Дніпро», Товариство української мови ім. Шевченка «Просвіта», Товарист­во дружби українців за кордоном «Україна», фірма «Довір'я».

 

Не беруться в лапки власні назви неумовного харак­теру: Київський політехнічний інститут, Харківська об­ласна рада народних депутатів.

 

Лапками відкриваються й закриваються цитати й пряма мова: Слід пам'ятати надзвичайно цінне зауваження В. В. Виноградова про те, що «поза залежністю від його даного вживання слово наявне у свідомості з усіма своїми значеннями»; Ось записи на сторінках блокнота О. Гончара: «— Гляньте, як гостро мчить степом кінь/..»; «— Земля така — цвяхи посій — і ті зійдуть...»; «— Ві­терець воду на озері вівсюжить...» (А. Коваль).

 

Багатокрапка

 

Багатокрапка використовується для передачі незакінченого, обірваного або перерваного мовлення:

 

–  Вставай, Михайлику, вставай...

 

–  Мамо, іще одну крапелиночку...

 

–  Cтруси цю крапелиночку.

 

– Ой...

 

(М. Стельмах)

 

Багатокрапку використовують здебільшого як стилі­стичний розділовий знак, щоб створити ефект перервності, змінності картин, ситуацій:


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.