Олімпіада з української мови та літератури

ОЛІМПІАДА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Завдання з мови

1. Утворіть нові слова, переставляючи букви в словах (5 балів).

Автор, Антон, банка, кіно, літо, мета, варта, фарш, масло, повар, силач, навар.

2. Поясніть значення фразеологізмів (10 балів).

Бити себе в груди, вкласти душу, казка про білого бичка, поминати як звали, з воску зліплений, забути язика в роті, зайчики в голові стрибають, замутити воду, засівати землю слізьми, зайти в глухий кут, зуб із зубом не зведе, зняти машкару.

3. Доберіть антоніми до поданих слів (5 балів).

Імпортний, прямо, солоний, передовий, скромний, жартома,подовжити, повага, талановитий, симпатія, противник, фальшивий.

4. Перекладіть українською мовою (5 балів).

1. По прибытии в порт судно подвергли досмотру. 2. По вашему совету мы внесли ряд изменений в проект. 3. Фирма реализует мебель по безналичному расчету. 4. По опыту игроков команда не уступает сопернику. 5. По возвращении домой обязательно перезвони нам.

5. Що ви розумієте під поняттям “милозвучність української мови”? Які правила милозвучності ви знаєте? Наведіть приклади (8 балів).

6. З наведеними словами іншомовного походження складіть речення, в яких кожне іншомовне слово було б замінене власне українським (7 балів).

Симптом, репродукувати, фіксувати, анонс, фольклор, патент, екстраординарний, бізнес.

7.  Наведені російською мовою прізвища, імена й по батькові перекладіть українською мовою, запишіть їх у формі родового відмінка (8 балів).
Кондратьев Александр Саввич, Никитин Федор Филиппович, Белинский Виссарион Григорьевич, Андрианова Анна Прокофьевна, Плахотная Зинаида Ильинична, Костенко Ульяна Демьяновна, Киселева Алла Яковлевна, Ширшова Наталья Валерьевна.

8.  Як визначається рід невідмінюваних іменників? (7 балів).

9. Які особливості відмінювання кількісних числівників? (10 балів).

Завдання з літератури

1.Дайте визначення одного з понять:

1.1. Типи художнього мовлення;

1.2. Прийом контрасту в художньому творі.

Наведіть приклад.

(5 балів).

2. Визначте тему, головну думку вірша Г. Мороза «Забута мова материнська».

Азовська хвиля, мов колиска, Я, мов розгублений хлопчисько,

гойднеться тихо до очей, - що наблукався до схочу,

забута мова материнська забута мова материнська,

зненацька душу обпече. святі слова твої шепчу.

 

Чи я в дорозі забарився, І припадаю на коліна,

Чи притомився поміж бур? і рідну матір пізнаю.

Забута мово материнська, Кладе долоні Україна

ну як же я тебе забув? На сиву голову мою.

(15 балів: тема, головна думка – 5 балів).

 

3.Напишіть твір на одну з тем:

3.1. Український фольклор – скарбниця нашої духовності.

3.2. Гумористичний пафос коломийок.

3.3. Автобіографічні мотиви в поезіях Тараса Шевченка.

(30 балів. Обсяг – 1 сторінка)

Критерії оцінювання твору

Зміст – 15 балів.

1.Тема розкрита повно, текст у цілому відзначається багатством слововживання. Відсутні змістові недоліки (15 балів).

2.Можливі деякі відхилення від теми, непослідовність викладу, певні утруднення в доборі лексики (10 балів).

3.Твір за обсягом становить більше половини від норми, тему не розкрито, виклад не зовсім послідовний, порушена стилістична єдність (5 балів).

 

Грамотність – 15 балів. За кожну помилку знімається один бал.

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.