Драматургія Лесі Українки

 

За порівняно невеликий проміжок часу - трохи більше як де­сять років - Леся Українка написала понад 20 драматичних творів, що стали новим явищем в українській літературі. До того часу на Україні переважала соціально-побутова драма, і поява проблемної філософської та психологічної драми в її різноманітних формах (драматичний діалог, драматична поема, фантастична драма), за­початкованих Лесею, свідчила про величезний талант письменниці.

У драматургії Леся Українка широко використовувала образи і сюжети світової літератури, історії. Та звертаючись до давніх часів, життя інших народів вона "в їх гіркій, давно минулій долі" бачила образ "рідної неволі".

Творчо використані світові сюжети, сміливо трактовані обра­зи, які, наповнюючись новим змістом, ставали значущими симво­лами, збагачували вже не лише українську, а й світову літературу.

Для своїх драматичних творів Леся Українка вибирає час дії на зламі епохи, коли загострюється боротьба світоглядів, виявляється різний підхід до питань моралі, суспільна думка б'ється над розв'язанням світових проблем. її увагу привертають напружені, драматичні ситуації, яскраві героїчні постаті.

"Трагедія правди", "Кассандра", над якою Леся Українка по­чала працювати в 1901, а закінчила аж у 1907 році, була одною з таких п'єс. Дочка троянського царя Пріама Кассандра, налічена даром провидіння, "бачить" "лиху правду", але ніхто не вірить її проро­куванням, аж поки вони не справдяться, і в цьому її трагедія. І вона не може нічого змінити, вплинути на хід подій, бо "не робить нічого для боротьби, а коли намагається робити, то доля її гинуть марно, бо діла без віри мертві суть, а віри у порятунок у неї нема", - так пояснює зміст своєї "Кассандри" сама авторка. Отже, мало "бачити" "привиддя страш­ної правди", треба уміти боротись, а не стояти перед ними, "склав­ши руки".

Сюжет "Кассандри" розвивається динамічно, події нагнітають­ся, кожна наступна сцена розкриває нову трагедію Трої, самої Кассандри, її близьких. Збуваються зловісні пророкування дочки Пріама, а вона безсила зарадити біді.

Особливістю "Кассандри", як і взагалі драматургії Лесі Ук­раїнки є те, що авторка бере конфлікт на грані катастрофи, в його останньому напруженні, і конфлікт цей переносить із сфери зовнішнього у внутрішній світ героїв, часто це боротьба з самим собою, боротьба думок, почуттів, пристрастей.

Одним із кращих творів письменниці стала її драма "Камінний господар" - українська версія світового сюжету. Сама Леся Українка - так визначила задум драми: "Ідея її - перемога камінного, консер­вативного принципу, втіленого в командорі, над роздвоєною ду­шею гордої, егоїстичної жінки донни Анни, а через неї - і над Дон­жуаном, "лицарем волі". Традиційний спокусник жінок у Лесі Українки сам стає до певної міри жертвою жінки, яка зломила його волю.                                                 '

Символічною є остання сцена драми, коли Дон-Жуан, надівши плащ командора, бачить у дзеркалі вже не себе, а камінного госпо­даря.

"Цвітом душі" Лесі Українки стала її "Лісова пісня", в яку пе­релила вона з свого серця "те, що не вмирає". У ній оспівана краса високої мрії, безсмертя справжньої любові, щастя жертви в ім'я рятунку дорогої людини, у ній сказала поетеса і про життєву необ­хідність гармонії людини і природи.

Особливістю сюжету драми с те, то в ній немовби дві куль­мінаційні вершини: після першої кульмінації наприкінці другої дії сюжет не йде на спад, - третя дія, дія "пізньої осені", - це найглиб­ша боротьба пристрастей. Тут людина перетворюється на звіра і знову стає людиною, кохання перемагає смерть, а вогонь високого почуття палить усе дрібне, нікчемне в людській дуті, звільняючи від пут буденщини. У трагічній розв'язці драми звучить оптимістична нота - спалахує раптом весняна краса, переможний спів кохання, усміх щастя серед зимового сніговію.

Драми Лесі Українки - живі і сильні, вони, безперечно, при­мушують хвилюватися серце і душу, їхні герої і ситуації зустрічають­ся і в нашому житті, і це ознака того, то подібне мистецтво - справжнє.

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.