Уживання м'якого знака

 

М'якість приголосних звуків в українській мові пере­дається: спеціальною буквою (ь – м'яким знаком); йотова­ними буквами я, ю, е, ї, перший звуковий елемент [й] яких пом'якшує попередній приголосний: ляля, няня, люд, сяду; наступним голосним звуком [і]: тінь, пісня, зірка, сіно, ніс.

М'який знак пишеться:

□    після букв д, т, з, с, ц, дз, л, н наприкінці слова чи складу, якщо ці букви передають м'які звуки: сядь, донька, суть, злізь, вісь, ґедзь, мідь, тінь, швець, жнець, гляньте, різьба;

□      після м'яких приголосних перед о: льон, трьох, сьомий, сьогодні, дзьоб, синього;

□    у суфіксах -ський, -цький, -ськість, -зькість, -цькість, -ськи, -зьки, -цьки: український, європейський, козаць­кий, запорізький, ризький, паризький, чеський, французь­кий, близькість, людськість, по-французьки, по-фран­цузькому;

□     у суфіксах -еньк, -оньк, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-:

легенько, голівонька, рученька, самісінька, малюсінька;

□      після м'якого звука [л] перед наступним м'яким: учительський, стільця, пальці, їдальня, читальня;

□     у формах родового відмінка множини іменників жі­ночого роду: пісень, робітниць, учениць;

□     у дієслівних формах наказового способу: стань, винось, виходь; станьте, виносьте, виходьте;

□     у дієслівних формах 3-ї особи однини та множини дійсного способу: стоїть, спить, стоять, читають, пи­шуть, думають, складають.

М'який знак не пишеться:

□     після букв, що позначають губні та шиплячі звуки: степ, голуб, кров, любов, сім, вісім, ніж, ніч, піч, ідеш.

□     після р у кінці складу: кобзар, товар, писар, Хар­ків (виняток Горький);

□    між приголосними, якщо перший пом'якшується під впливом другого: сонця, пісня, радість, якість, кінця;

□     після н перед ж, ч, ш, щ: тонший, менший, інший, кінчик.

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.