Категорія відмінка іменників

План

1.     Значення категорії відмінка, її граматичне вираження.

2.     Система відмінків у сучасній українській літературній мові. Питання про кличний відмінок.

3.     Основні значення відмінків. Роль прийменників у вираженні відмінкових значень іменників і в творенні відмінкових форм.

1.Значення категорії відмінка, її граматичне вираження.

Граматична категорія відмінка – це морфолого-синтаксична категорія, що служить для вираження синтаксичних зв’язків між іменником та синтаксично пов’язаним із ним словом.

Відмінкові форми є засобами зв’язку іменника з іншим словом. Ці форми вказують на роль іменника в реченні (студент читає,  немає студента)

Кожна з відмінкових форм має синтаксичне значення або кілька таких значень, що виражаються за допомогою закінчення та прийменника або лише за допомогою закінчення.

Різні відмінкові значення виражаються різними відмінковими закінченнями. Але не завжди певний іменник у всіх семи відмінках має різні закінчення.

 

2.     Система відмінків у сучасній українській літературній мові. Питання про кличний відмінок.

У сучасній українській мові є шість відмінкових форм, до кож­ної з яких можна поставити окремі питання. Крім того в систему відмінкових форм включає­ться також клична форма, вживана для вираження звертання. Відмінки є такі:

Називний – питання до нього  хто? що?

Родовий             »                  кого? чого?

Давальний         »                 кому? чому?

Знахідний          »                     кого? що?

Орудний            »                    ким? чим?

Місцевий           »      на кому? на чому?

/Клична форма/ »                                   -

Шість відмінків в українській мові виявляється на матеріалі не одного ізольованого іменника, навіть не однієї відміни, а на основі зіставлення форм усіх типів відмінювання.

Так, при відмінюванні іменника ніч в однині визначається тільки три форми (ніч, но́чі, ні́ччю), у множині — п'ять (но́чі, но­че́й, ноча́м, ноча́ми, в ноча́х). Шляхом зіставлення форм однини і множини переконуємося, що форма однини но́чі співвідносна з трьома формами множини (ноче́й, ноча́м, в ноча́х).

Отже, деякі відмінкові форми багатофункціональні. Наприклад, вітчи́зні, ба́тькові —давальний і місцевий відмінки, бригади́ра родовий і знахідний відмінки, пі́сні — родовий, давальний і мі­сцевий відмінки, село́, теля́ — називний і знахідний відмінки.

Разом з тим деякі відмінки окремих груп іменників можуть мати і дві і навіть три паралельні відмінкові форми. Наприклад, давальний відмінок ду́бу і ду́бові, місцевий відмінок на кобзарю́, на кобзаре́ві і на кобзарі́.


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.