Двоскладні реченя. Підмет, способи його вираження

Речення з обома головними членами називаються двосклад­ними. У таких реченнях є підмет або підмет і залежні від нього слова (склад підмета) і присудок або присудок із залежними від нього словами (склад присудка). Наприклад: Жовтень з мли вставав весною над бескеттям літ. Сурми битви грозової прогри­міли в світ. Обидва речення мають підмет і присудок (Жовтень вставав, сурми прогриміли).

Вправа 1. Пригадайте, який член речення називається підметом, а який — присудком. Прочитайте й укажіть усно підмет і присудок.

1. Розколовся світ на свободу й гніт. 2. І в наше віконце заглянуло сонце. 3. В радянській оселі всі люди веселі. 4. Всякий труд почесний. 5. Сильна воля гори перевертає. 6. Від­важного куля минає.

Підмет означає предмет, про який що-небудь говориться в речен­ні. Підмет відповідає на питання хто? або що? Наприклад: 1. Пісні розбудили солов'їв. (Панч.) 2. Маленьку хату оступили кругом ясени. (Вас.)

Від підмета залежить присудок. Присудок, характеризуючи під­мет, відповідає на питання що робить підмет? (Сонце сяє. Колгоспники збирають урожай), що з ним робиться? (Розум міцніє. Листя жовкне), який він є? (Народ безсмерт­ний. Учень старанний), хто він чи що він є? (Микола Ли- сенко— композитор. М. М. Коцюбинський — письменник. Марс — планета).

Підмет і присудок становлять граматичну основу двосклад­ного речення. Двоскладні речення найбільш поширені в мові.

Вправа 2. Виділіть підмети і присудки. У дужках поставте питання до кожного підмета і присудка.

1. Ранком зимова діброва мовчала. (Леся Укр.) 2. В лісі гуляє віхола. Сердитий вітер грається з снігом. (Збан.) 3. Вітер виє. Грім гуркоче. Синім полум'ям палають зграї хмар над виром моря. (Максим Горький.) 4. В піні гніву стогнуть хвилі з вітром в спорі (Максим Горький.) 5. Світла ніч стояла над горами. (Гончар.) 6. Сонячний  промінь пробивався крізь гущавину віт. (Тют.) 7. До­стигають вишні. Медом пахнуть вранішні вітри. (Тют.)


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.