Порядок синтаксичного розбору присудка

1. Визначити, який присудок: простий чи складений (дієслівний чи іменний).

2. Вказати, чим виражений присудок:

а) якою формою дієслова, якщо присудок простий;

б) словами яких частин мови, якщо присудок складений;

3. Схарактеризувати зв'язку, пояснити наявність чи відсутність тире на місці нульової зв'язки.

 

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.