Готуємось до ЗНО. Творчість Лесі Українки. Варіант 1

1. Художнiй засiб, за допомогою якого передається думка в поезiї «Contra spem spero!»:

«Я на вбогiм сумнiм перелозi

Буду сiять барвистi квiтки,

Буду сiять квiтки на морозi,

Буду лить на них сльози гiркi»

А. Метафора.

Б. Епiтет.

В. Анафора.

Г. Метонiмiя.

2. Леся Українка назавжди прощається зi своїм давнiм другом у поезiї

А. «Стояла я i слухала весну...».

Б. «До мого фортепiано».

В. «Давня весна».

Г. «Вiдповiдь».

3. Зразком iнтимної лiрики Лесi Українки є поезiя

А. «І все-таки до тебе думка лине...».

Б. «Хто вам сказав, що я слабка...».

В. «Як я люблю оцi години працi...».

Г. «Твої листи завжди пахнуть зiв’ялими троянда- ми...».

4. Враження Лесi Українки вiд Італiї передано у вiршi

А. «Напис в руїнi».

Б. «Contra spem spero!» В «Уривки з листа».

Г. «Дим».

5. «Ви чули, раз я завела

Жалi та голосiння, –

То ж була буря весняна,

А не сльота осiння».

Поданi слова є уривком поезiї

А. «Contra spem spero!».

Б. «Слово, чому ти не твердая криця...».

В «Хто вам сказав, що я слабка...».

Г. «Епiлог».

6. У пролозi драми «Лiсова пiсня» вiдсутнiй

А. Лукаш.

Б. Водяник.

В. Русалка.

Г. «Той,щогреблiрве».

7. Мавку вiд сну у драмi «Лiсова пiсня» пробуджує

А. Весна.

Б. Лiсовик.

В. Сонце.

Г. Сопiлка.

8. Мавка в «Лiсовiй пiснi» повертає Лукашевi людську подобу тому, що

А. Хоче бачити його людиною.

Б. Жалiє його.

В. Хоче повернути його додому.

Г. Цiнує в ньому мистецький дар.

9. Мавка в «Лiсовiй пiснi» говорить слова «...нехай ся жiнка бiльше не приходить, – / я не люблю її – вона лукава, як видра» про

А. Долю.

Б. Килину.

В. Лукашеву матiр.

Г. Русалку Польову.

10. «Не гiдна ти дочкою лiса зватись, бо в тебе дух не вiльний, лiсовий, а хатнiй рабський!»

У «Лiсовiй пiснi» цi слова говорить

А. Лукаш.

Б. Дядько Лев.

В. Перелесник.

Г. Лiсовик.

11. У драматичнiй поемi «Бояриня» зображений iсторичний перiод

А. Руїни.

Б. Гетьманщини.

В. Крiпаччини.

Г. Пореформений перiод.

12. «Лебединою пiснею» Лесi Українки є поема

А. «Оргiя».

Б. «Камiнний господар».

В. «У пущi».

Г. «Бояриня».

 

 

 


 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.