Готуємось до ЗНО. Творчість Лесі Українки. Варіант 2

1. Роздуми над одним iз семи чудес свiту лежать в основi поезiї:

А . «Напис в руїнi».Б. «Дим».
В. «Зоря поезiї».
Г. «СпогадзЄвпаторiї».
2. Образ слова порiвнюється зi зброєю в поезiї А. «Товаришцi на спомин».
Б. «Нагаєчка, нагаєчка – спiвають на кiнець...».
В. «Слово, чому ти не твердая криця...».
Г. «І все-таки до тебе думка лине...».3. «Вона менi спiвала про любов,
Про молодощi, радощi, надiї. Вона менi переспiвала знов
Те, що давно менi спiвали мрiї»
Цитованi слова взято з поезiї А. «Красо Україно, Подолля!». Б. «Стояла я i слухала весну...».В. «Давня весна».
Г. «Мрiє,незрадь!..».
4. Зразок громадянської лiрики Лесi Українки – поезiя
А. «Як я люблю оцi години працi...».Б «Досвiтнi огнi».
В. «Стояла я i слухала весну...».
Г. «Домогофортепiано».
5. «Лiсова пiсня» за жанром є А. Баладою.
Б. Легендою. В. Мiстерiєю. Г. Феєрiєю.
6. На початку першої дiї в «Лiсовiй пiснi» Лукаш з’являється з
А. Мавкою.
Б. Дядьком Левом.В. Матiр’ю.
Г. Лiсовиком.
7. Лiсовик у драматичнiй поемi «Лiсова пiсня» цiнує i поважає дядька Лева за
А. Мудрiсть.
Б. Любов до людей.В. Любов до природи.Г. Любов до Лукаша.
8. «Не зневажай душi своєї цвiту,
Бо з нього виросло кохання наше! Той цвiт вiд папоротi чарiвнiший – Вiн скарби творить, а не вiдкриває»
У драмi «Лiсова пiсня» цi слова говорить А. Мавка.
Б. Перелесник.В. Русалка.Г Лукаш.
9. Мавка в «Лiсовiй пiснi» перетворюється на А. Калину.
Б. Квiтку.
В. Вербу.
Г. Пташку.
10. «Нi! Я жива! Я буду вiчно жити!
Я в серцi маю те, що не вмирає»
Мавка, говорячи цi слова, має на увазi А. Безсмертну душу.
Б. Любов.
В. Гордiсть.
Г. Красу.
11. «Ти хiба не ходиш пiд ноги слатися
своєму пану, Мов хановi? Скрiзь палi, канчуки,
Холопiв продають. Чим не татари?»
Наведенi слова з драми «Бояриня» належать
А. Перебiйному.Б. Івановi.
В. Степановi.
Г. Оксанi.
12. Леся Українка є зачинателем А. Реалiзму.
Б. Неоромантизму.В. Модернiзму.Г. Романтизму.

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.