марко вовчок

 

В українську літературу Марія Олександрівна Вілінська ввійшла зі свої­ми "Народними оповіданнями" під псевдонімом Марко Вовчок. Ввійшла і зали­шилась там назавжди як співець волі і людинолюбства, як автор антикріпосницьких творів, в яких вона виразила свій протест проти нелюдсько­го, потворного устрою життя. Своєю літературною донею назвав молоду пись­менницю великий Кобзар, бо вона, продовжуючи його гуманістичні й волелюбні традиції, показала разючу правду життя селян у кріпосницькому суспільстві.

Мета: ознайомити учнів з біографією письменниці, її жит­тєвим і творчим шляхом, повістями російською мо­вою, оповіданнями; розвивати вміння бачити події в історичному контексті, зіставляти факти і робити висновки; виховувати естетичні смаки вдумливого читача, повагу до кращих здобутків української літе­ратури.
Обладнання:  портрет письменниці, ілюстрації, виставка творів письменниці та літератури, присвяченої Марку Вов­чку, підручник, тексти.

Мета: ознайомити учнів з повістю як визначним твором української антикріпосницької прози, показати суть протиставлення добра і зла, дати характеристику образів; виховувати в учнів високі моральні якості, людяність, милосердя, порядність, уміння критично оцінювати власні вчинки.
Обладнання: ілюстрації до творів Марка Вовчка з комплекту кар­тин, підручник, тексти.

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.