Комплексна контрольна робота. Варіант 10

Варіант 10

1. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
А  заїжджати, щирість, їстоньки;
Б  дзвонити, п’ятниць, український
В  йодистий, з’єднування, сьогодення
Г  підйомний, щебечуть, джміль

2. Через дефіс треба писати всі прислівники в рядку
А  по/нашому, в/нічию, ледве/ледве, сяк/так
Б  з/рештою, врешті/решт, хтозна/куди, вряди/годи
В  мало/помалу, віч/на/віч, десь/інколи, по/латині
Г  десь/то, як/раз, як/небудь, будь/коли;
3. Не можна замінити поданим варіантом у дужках виділене слово в реченні
А  За високими осокорами почало світліти (світлішати) небо.
Б  М’який (незлостивий) докір корисніший за нещиру подяку.
В  Ми не хотіли брати участь у цих темних (підозрілих) справах.
Г  Молоко дуже корисне (корисливе) для молодого організму.
4. Закінчення -е у формі кличного відмінка мають усі іменники в рядку
А  друг, колега, брат, земля
Б  воля, швець, Богдан, Ілля
В  боєць, кравець, хлопець, молодець
Г  майор, полковник, капітан, лейтенант
5. Неповні речення – це речення, у яких
А є лише одне слово
Б пропущений один або кілька його членів
В є лише граматична основа
Г є лише підмет
6. Визначте ряд слів, які можуть бути і як вставні слова, і як члени речення
А на жаль, безумовно, мабуть, справді
Б слово честі, можливо, по-перше, крім того
В кажуть, було, думаю, видно
Г адже, нібито, а втім, власне
7. Визначте прикладки, що пишуться через дефіс
А журнал «Відродження»
Б річка Дніпро
В дівчина вінничанка
Г футбольна команда «Динамо»
8. Поширеним є речення
А  Кілька покупців почали сперечатися.
Б  Мільярди людей прагнуть жити в злагоді.
В  Хлопчаки били байдики.
Г  Вистава була надзвичайна.
9. З поданих у дужках синонімів кожен з варіантів можливий у реченні
А  (Ретельні, проникливі) дослідження археологів підтверджують слова Геродота.
Б  Червоні жоржини (сильніше, потужніше) мерехтять росами.
В  Старі дуби (оточували, облягали) галявину.
Г  Ми стояли, зачаровані (дивною, прекрасною) музикою весняних лугів.
10. Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку
А  джміль [джміл’], щастя [шчáс’т’а];
Б  займаєшся [займáйеис’:а], свято [свйáто];
В  джерело [джеиреилó], вокзал [воґзáл];
Г  колеться [клеи т’с’а], виллю [вúл’:у].
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.